Jitka Svobodová: Za hranou viděného

14. 4. 2023 - 20. 8. 2023
GHMP, Městská knihovna 2. patro, Mariánské nám. 98/1, Staré Město, Praha, 110 00 Kurátor: Helena MusilováAutor: Jitka Svobodová

V jedné z nejatraktivnějších výstavních síní v České republice probíhá první retrospektivní výstava legendární výtvarnice Jitky Svobodové. Její celoživotní tvorbu bylo možné charakterizovat několika pojmy – kresba, předmět, senzibilita, oproštěnost, koncentrovanost, čas. Každý z nich shrnuje obrovské množství dalších sdělení a možných výkladů.

 

Autorka se v první polovině sedmdesátých let rozhodla opustit malbu a věnovat se kresbě. Skrze toto médium se v plošných i prostorových realizacích dotkla základních otázek souvisejících jak se samotným tvořením, tak s procesem poznání.

Výstava v prostoru Městské knihovny i tištěný průvodce po výstavě shrnují všechny důležité přístupy dosavadní tvorby Jitky Svobodové a naznačí východiska směrem k té budoucí. Tedy svět existujících předmětů (stoly a židle, stromy), jevů (například pohybujících se záclon) včetně tak důležitých témat, jako jsou stromy zobrazené v nejrůznějších médiích.

Rozhovor Johany Lomové a Tomáše Kličky s Jitkou Svobodovou si můžete přečíst v květnovém čísle Art Antiques.