Partneři

Hlavní programoví partneři

Hlavní partneři

Oficiální partneři

Mediální partneři

Zahraniční partneři

Záštita nad festivalem

Projekt PRAGUE ART WEEK 23 je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy.

Činnost PRAGUE ART WEEK podporuje státní fond kultury.

Festivalu PRAGUE ART WEEK 22 udělil záštitu ministr pro evropské záležitosti doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

PRAGUE ART WEEK 22 se konal pod záštitou ministra kultury Mgr. Martina Baxy.

PRAGUE ART WEEK 22 se konal pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba.