Partneři

Hlavní programoví partneři

Hlavní partneři

Oficiální partneři

Mediální partneři

Zahraniční partneři

Záštita nad festivalem

 

Festivalu PRAGUE ART WEEK 22 udělil záštitu ministr pro evropské záležitosti doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

Akce se koná pod záštitou ministra kultury Mgr. Martina Baxy.

Akce se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba.