Účast

PRAGUE ART WEEK je nejrozsáhlejší událostí, na níž se společně podílejí rozmanité subjekty zabývající se současným výtvarným uměním, v Praze. Pražský týden umění byl založen v roce 2022 ve vydavatelském domě Artantiques média za podpory šesti hlavních programových partnerů. Dnes festival propojuje 40 subjektů a ve spolupráci s nimi uvádí na 100 událostí po celém městě.

Skupina účastníků festivalu, který posiluje pozici města jako místa setkávání (mezi)národních umělců, milovníků umění, profesionálů a sběratelů, se každoročně rozšiřuje o nové galerie a projektové prostory z Prahy, České Republiky ale i ze zahraničí. Výsledkem je pestrá skupina účastníků, která vypovídá o kvalitě a široké rozmanitosti středoevropské a východoevropské umělecké scény. Více informací o podmínkách účasti na Prague Art Week naleznete níže.

Zapojte se do programu Prague Art Week 24

Chcete se zapojit do programu týdne umění v Praze v roce 2024? Přihlásit se mohou subjekty, které trvale působí v oblasti současného umění.

Pro koho je vhodné se do festivalu zapojit?

 • Státní instituce – galerie, muzea, akademie a školy na území města Prahy  
 • Soukromé instituce, školy a centra pro současné umění 
 • Soukromé sbírky umění 
 • Privátní galerie
 • Projektové prostory – neziskové galerie a offspace 
 • Umělecké ateliéry s min. počtem 4 uměleckých studií 

Musíte splňovat následující podmínky:

 • Máte výstavní prostory v Praze a sjednotíte otevírací dobu vaší lokace s programem festivalu.
 • Připravíte výstavu nebo jinou údálost věnovanou výtvarnému umění ve vaší lokaci a včas dodáte organizátorům podklady.
 • Poskytnete návštěvníkům ve (vybraných) dnech festivalu vstup zdarma.
 • Zahraniční a mimopražské prostory, mají možnost si prostory pronajmout od třetího subjektu, nebo ve spolupráci s PAW.

Postup podávání přihlášek do programu:

 1. Uzávěrka přihlášek je 30. května 2024. Svou přihlášku s popisem vašich výstavních plánů pro Prague Art Week 24 a profilem vašeho subjektu zašlete na [email protected].
 2. Organizátoři budou hodnotit umělecké kvality vašeho výstavního plánu a dosavadní působení vaší organizace. Počet zúčastněných institucí je kapacitně omezen.
 3. Ziskové subjekty za zalistování do programu festivalu platí. Nabídku Listing PAW24, nebo celoroční program Art Family PAW24 vám na vyžádání zašleme. Napište nám na  [email protected], nebo [email protected].

Máte dotaz?

Kritéria výběru a úplné informace o zapojení do festivalu vám rádi upřesníme. Napište nám na [email protected].

Chcete se stát partnerem PAW?

Věříte, že kultura je dobrá investice? Podpořte aktivity PRAGUE ART WEEK, které sahají od vzdělávání jednotlivců až po budování vyspělé kulturní společnosti.

Hledáme mecenáše a sponzory, kteří chtějí podpořit účast mladých umělců, neziskových prostor, komentovaných prohlídek a doprovodných programů zdarma na PAW24. 

Hledáme partnery, kteří podporují kulturu a chtějí spojit svou značku s unikátní událostí reprezentující to nejlepší z výtvarného umění se světem byznysu.

Napište nám na [email protected].