TIP#02: Rozmanitost přístupů a témat v rámci skupinových výstav

Víkendový tip? Vyrazte se podívat na skupinové výstavy. V sobotu máte poslední možnost shlédnout výstavu K2 Radu Băieşe a Leaurentia Zbircea v galerii Bold. V Galerii Kodl můžete navštívit předaukční výstavu 91. aukci, která se uskuteční 26. května. Až do srpna můžete v Galerii hlavního města vidět přibližně 80 děl z akvizic GHMP a ze sbírky Art Collection Telekom na výstavě s názvem Group Therapy.

Rumunské umění v galerii Bold

Výstava K2: RADU BĂIEŞ & LAURENTIU ZBÎRCEA představuje umělce tzv. klužské malířské školy. Tento pojem vystihuje umění, které pochází z jednoho z uměleckých center východní Evropy, a to z postkomunistického Rumunska. V galerii Bold můžete vidět díla dvou představitelů této školy, kteří jsou důkazem toho, že má Klužská škola své právoplatné místo v dějinách umění, které byly po dlouhou dobu zaměřené především na západ. Pro autory je charakteristické zajímavé pojetí figury, která je vsazena do melancholického prostředí. Ačkoliv je spojují podobná témata, přesvědčte se o jejich silných individuálních přístupech, které se navzájem doplňují a existují v dialogu. Kurátory výstavy jsou historik umění Jan Kudrna a Bogdan Iacob, profesor dějin umění z klužské Univerzity umění a designu.

Předaukční výstava v Galerii Kodl

Předaukční výstava uměleckých děl uvádí do 25. května kolekci výtvarného umění v širokém záběru 19. a 20. století s přesahem do současné tvorby. Představí se i surrealistický olej Emila Filly, znovuobjevené rané plátno Jana Zrzavého, či dosud neznámý obraz od Toyen. V rámci předaukční výstavy jsou v galerii prezentovány desítky umělců a umělkyň od přelomu 19. a 20. století až po současné umělce, jakými jsou Rudolf

Burda, Michal Cimala, Jiří Černický, Jiří Georg Dokoupil, Martin Janecký, Jan Kaláb, Jiří Kaloč, Adam Kašpar, Lukáš Novák, Pasta Oner, Jan Pištěk, Jaroslav Róna, Jiří Sopko, Michal Škapa, Jiří Štourač a Štefan Tóth. Celou kolekci také doplňují položky, které budou draženy v rámci charitativní části aukce. Zájemci o soudobou tvorbu mohou podpořit neziskovou organizaci Centrum Paraple a zároveň získat obrazy Jana Híska, Šárky Koudelové, Jakuba Matušky (Maskera), Michala Mráze, Jiřího Petrboka, Ronyho Plesla, Jakuba Špaňhela nebo Moniky Žákové.

Aukce se následně uskuteční 26. května od 12 hodin na pražském Žofíně a zájemci budou mít příležitost dražit i online na aukčním portálu Artslimit.com. 

Skupinová terapie v Domě u Kamenného zvonu

V Galerii hlavního města Prahy můžete až do srpna navštívit výstavu současného umění Group Therapy, která je je dialogem a konfrontací uměleckých děl z rostoucích sbírek Galerie hlavního města Prahy a Deutsche Telekom. Mediálně i tematicky rozmanitá výstava, zahrnující přibližně 80 uměleckých děl tak svojí diverzitou reflektuje současné výzvy a krize současnosti. Výběr děl, který kurátorsky připravili Nathalie Hoyos a Rainald Schumacher je zaměřen na rovinu reflektování společenských problémů, aniž by ale upozadil jejich estetickou rovinu. Pro sbírku Art Collection Telekom je také důležitá její místní specificita, protože přináší soubor děl z území, které patřilo k východnímu bloku a tím podává i reflexi o území, kterým je především v kontextu současné situace důležité se zabývat. V dialogu s akvizicemi GHMP jsou ve výstavě díla rozdělena podle okruhů, které se dotýkají například témat jakými je autoritativní moc a autoritářské režimy, ohrožení demokracie, politický rozměr klimatické krize, ale také války a ohrožení. Umělci a umělkyně tato témata v rámci Skupinové terapie reflektují skrze výtvarné umění a vy se tak spolu s nimi můžete vydat do naléhavých rovin současnosti.