DARINA ALSTER: TIMELESSNESS

Trvání:12. 7. 2023 - 1. 10. 2023
Kurátor:Jitka Hlaváčková
Autor:Galerie hlavního města Prahy
Adresa:GHMP - Zámek Troja, U Trojského zámku 4/1, Praha 7, Praha,

Jádrem instalace je paměťové médium v podobě krabice diapozitivů, které před 30–40 lety používala Alena Alsterová, matka autorky, při svých přednáškách o barokním umění na FF UK. V díle Timelessness, tvořeném nekonečným sledem překrývajících se diaprojekcí, vzniká dialog abstraktní kompozice barokního tvarosloví s osobními vzpomínkami umělkyně. Téma bezčasí dále přirozeně rozvíjí instalace Spací socha, která materializuje moment změněného stavu vědomí i těla: spánku. 

Galerie hlavního města Prahy