DAVID KRŇANSKÝ: GARDEN

Trvání:1. 9. 2023 - 28. 8. 2023
Kurátor:Michal Štochl
Autor:HYB4 Galerie
Adresa:Galerie HYB4, Hybernská 4, Praha, 110 00

22. 9. 2023, 19.00
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Michalem Štochlem a autorem děl Davidem Krňanským. V rámci tohoto programu zahrají v prostorech dvora Kampusu Hybernská DJs od 15.00 do 22.00. Komentovaná prohlídka je zahájena v 19.00. Autor bude v galerii přítomen od 15.00 pro příležitost diskuse.

David Krňanský se ve své tvorbě zabývá hledáním nových „ideálních“ možností při realizaci abstraktní malby. Svou barevnou paletou se metaforicky dotýká témat jako pomíjivost,budoucnost přístupů k malbě či sociální status jedince. Tématem výstavy je zahrada jako místo, které kumuluje prostor pro kultivaci a kreativitu. Nabízí odpočinek a řád, pokud je o ni pečováno, zároveň však představuje proces harmonie a chaosu ve chvílí, kdy se proces péče odejme.

HYB4 Galerie