EVA KMENTOVÁ A OLBRAM ZOUBEK: LIDSKÁ DŮSTOJNOST

Trvání:18. 6. 2022 - 2. 10. 2022
Kurátor:Helena Musilová
Autor:Museum Kampa
Adresa:Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Malá Strana, Praha, 118 00

Eva Kmentová i Olbram Zoubek byli autory výrazných plastik, kde důležitou roli hrál člověk, jeho postavení ve světě a době, s niterným prožitkem lidské existence. Výstava ve dvou podlažích Musea Kampa nabízí okruhy vycházející jak z děl obou autorů (témata jako figura, gesto, povrch, prázdno a jejich rozdílné či blízké ztvárnění oběma tvůrci), tak nalézající momenty vzájemné inspirace, či naopak naprosto rozdílného přístupu.

 14. 9. 2022, 18:00
Diskuze Jana Skřivánka s Polanou Bregantovou věnovaná sběratelství a péči o pozůstalost Evy Kmentové a Olbrama Zoubka.
zdarma ke vstupence na výstavu, rezervace ZDE.

Museum Kampa