Josef PLESKOT: MĚSTA

Trvání:5. 11. 2022 - 12. 2. 2023
Kurátor:Norbert Schmidt, Jan Skřivánek
Autor:PAW

Výstava Josef Pleskot: Města se zaměřuje na tři specifická městská sídla, v nichž má architekt Josef Pleskot nejvíce realizací – na Prahu, Ostravu-Vítkovice a Litomyšl.

Přehlídka nepředstavuje jen jednotlivé stavby a projekty, ale snaží se zprostředkovat Pleskotův přístup k architektuře, prezentovat práci jeho ateliéru v širších, obecnějších souvislostech a přispět k odpovědi na otázku po společenské roli architektury.

Josef Pleskot je hlavním architektem postupné proměny Dolních Vítkovic v nové kulturní a společenské centrum Ostravy. Vedle již realizovaných konverzí nejstarší vítkovické vysoké pece ve vyhlídkovou věž s kavárnou Bolt Tower či bývalého plynojemu v multifunkční sál a kongresové centrum Gong je v expozici vystaven i projekt nové městské čtvrti Městopark pro až patnáct tisíc obyvatel, která by měla – spolu s obytným souborem Pod Žofinkou – propojit historické centrum města s někdejším průmyslovým areálem.

Museum Kampa