KRÁSA NA SKLÁDCE? ESTETICKÝ PROŽITEK A ZNEČIŠTĚNÍ

Trvání:6. 9. 2023 - 14. 10. 2023
Kurátor:Tereza Jindrová
Autor: ENTRANCE gallery
Adresa:Entrance Gallery, Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6-Dejvice, Praha , 160 00

UMĚLKYNĚ :Ruta Putramentaite, Tita Salina

Ideální přírodu si představujeme jako neposkvrněnou, čistou – taková představa již ale neodpovídá převládající realitě – přírodopisné dokumenty umně zakrývají realitu znečištění a toxicity, která je dnes již takřka všudypřítomná, a to nejen „venku“, ale i uvnitř našich těl.
Výstava se zaměří na to, jak jsme i v tomto ohledu propojeni se zbytkem života na zemi. Je možné hledat krásu i na skládce? Objekty z odpadů a přírodnin od Ruty Putramentaite jsou způsobem, jak již neupotřebitelné materiály znovu využít. Video Tity Saliny zase ukazuje spojení odpadu s galobalizací a s mocenskými strukturami pozdního kapitalismu.

ENTRANCE gallery