Ostrov Knížák

Trvání:1. 4. 2022 - 29. 5. 2022
Kurátor:Filip Kazda
Autor:PAW
Adresa:Galerie HYB4, Hybernská 4, Praha, 110 00

Ostrov Knížák – ostrov, ekosystém, kde pro svou izolaci dochází k pozoruhodnému vývoji tamního života a odlišnost od okolní pevniny je zcela patrná. V tomto přirovnání je možné spatřit paralelu s vývojem osobnosti a díla českého umělce Milana Knížáka, který vybudoval nevšední a komplexní dílo oslovující vše, co je pro kulturu a etiku člověka důležité.

HYB4