Politika genderové rovnosti v kulturních institucích: Jaká transformace?

Politika genderové rovnosti v kulturních institucích: Jaká transformace?

Diskuze bude zaměřená na téma genderové rovnosti v politice kulturních institucí v České republice, Německu a ve Francii.

Akce spolupořádají Goethe-Institut ČR a Francouzský institut v Praze s Francouzsko-německým kulturním fondem ve spolupráci s Národní galerií Praha a Feministickou (uměleckou) institucí.

Debata je součástí programu probíhající výstavy MOVE: Intimita jako vzdor, již připravila Caroline Ferreira, vedoucí Manifestations arts et société Centre Pompidou společně s Michalem Novotným, ředitelem Sbírky moderního a současného umění Národní galerie Praha.

 

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 120 min. / Program proběhne v anglickém jazyce se simultánním tlumočením do českého jazyka / Místo setkání: Korzo ve Veletržním paláci / Rezervace zde

Národní galerie Praha