Sympozium: Objevování Jiného poznání

Trvání:10. 9. 2022 10:00 - 11. 9. 2022 18:00
Kurátor:Tereza Jindrová a Eva B. Riebová
Autor:MeetFactory
Adresa:Galerie MeetFactory, Ke Sklárně 3213/15, Praha 5 - Smíchov, Praha, 150 00

Mezinárodní, mezioborové a experimentální sympozium organizované galerijní dramaturgií MeetFactory je součástí dlouhodobého výstavního projektu Jiné poznání. Ten se věnuje těm druhům poznání, jež jsou založené na emocích, bezprostředním prožitku, víře či imaginaci, a zpravidla se vymykají obecně uznávaným normám nebo pojmenování, klasifikaci či průkaznosti. Vyvádějí nás tak za hranice evropské racionality. Smyslem projektu Jiné poznání přitom není logiku či vědu diskvalifikovat, ale spíše poukazovat na širší rámec našeho bytí ve světě. Tradice Západního myšlení je spojená mj. s mocenskými strukturami postavenými na útlaku (kolonialismus, patriarchát) či extraktivismu (namířenému vůči přírodě i lidem), což přispívá k sociálním, ekonomickým a ekologickým problémům současnosti. Zabývat se alternativami vůči těmto systémům proto považujeme za jeden z úkolů umění a kultury.

 

Harmonogram:

Sobota 10. 9., 10:00 – 17:00
10:00-10:30
Zahájení sympozia a představení projektu Jiné poznání s kurátorkami Terezou Jindrovou a Evou B. Riebovou

1. blok: Umělkyně a umělci se speciálními potřebami a schopnostmi na poli současného umění

10:30-10:45
Jóhanna Ásgeirsdótir: Festival Art Without Borders v Reykjavíku
10:45-11:30
Margrét M. Norðdahl: Od Homo Sapiens k Human Sapiens. Zvolit si inkluzi – jako umělec*kyně, jako pedagog*žka, jako člověk.

11:30-11:45
pauza

11:45-12:15
Eva Koťátková & Hana Polanská: Znovuobjevování základní tělesné zkušenosti skrze práci s imaginací
12:15-13:00
Aaron McPeake: Umělci se zvláštními potřebami a zvláštními schopnostmi v oblasti současného umění

13:00-14:00
pauza na oběd

2. blok: Umění a dobrodružství

14:00-14:45
Jaroslav Pavlíček v dialogu s Davidem Böhmem: Jak se žije v Antarktidě
15:00-15:45
Nadim Samman: Umění a konec světa
16:00 – 17:00
Vladimír Turner: Přidání chybějícího místa

Neděle 11. 9., 13:00 – 18:00 

1. blok: Tělesnost a reprodukce

13:00-14:00
Charlotte Jarvis: In Posse: „ženské“ sperma a další projevy rezistence
14:00-14:30
Jana King Kochánková: Síla středu

2. blok: Ruční práce a pospolitost

14:45-15:30
Lada Hubatová-Vacková: Staronové řemeslo v současném designu. Obroda a aktualizace tradičních postupů v (post)digitální době
15:30-16:15
Marie Tučková a členky sboru Lada: Spriadajme myšlienky do tej nitky dlhej

3. blok: Moudrost z přírody 

16:30-17:15
Tereza Rumlerová
17:15-18:00
Felix Kieslling
18:00
Luiza Prado de O. Martins: Kázání o rostlinách

 
Akce bude probíhat v češtině a angličtině se zajištěním simultánního překladu. Vstup na akci je zdarma a je možný i na jednotlivé tematické bloky. Doporučujeme však registraci předem. V průběhu konání akce bude zajištěno drobné občerstvení, v rámci sobotního programu bude k dispozici vegetariánský oběd formou bufetu za symbolický poplatek.
 
Více info na webu  MeetFactory.