Artslimit pořádá výstavu a online aukci

Online aukce výtvarného umění pořádaná aukčním portálem Artslimit probíhá od 9. září do 2. října. Vyvážená kolekce děl 19. a 20. století s přesahy do současné tvorby bude po celou dobu vystavena v prostorách Galerie KODL. Dražit a detailněji se s nimi lze seznámit také na stránkách www.artslimit.com. Rádi se s vámi potkáme osobně během komentovaných prohlídek, které se uskuteční v úterý 13. 9. pro veřejnost od 16:00 a ve čtvrtek 15. 9. pro držitele festivalového passu od 17:00.

Devatenácté století čestně reprezentují díla Karla Javůrka, Antonína Waldhausera, Jana Preislera či tzv. českých Pařížanů – Alfonse Muchy a Luďka Marolda. Výjimečně bohatě je zastoupena tzv. Mařákova krajinářská škola v čele s jedním z jejích nejvýznamnějších žáků Františkem Kavánem. Nechybí ani práce dalších členů –⁠ Aloise Kalvody, Josefa Ullmanna, Stanislava Lolka, Bohuslava Dvořáka či Oty Bubeníčka. V aukci naleznete taktéž charakteristická díla jednoho z nejžádanějšího českých krajinářů Václava Radimského, zachycující říční krajinu a prokazující autorovo hluboké zakotvení v tradici francouzského impresionismu.

Století dvacáté uvádějí kresby Františka Kupky, Václava Špály či grafické práce Vojtěcha Preissiga. Z přelomu let 1906–⁠1907 pochází rané plátno Jiřího Karse s názvem Pijáci, jež je kopií díla mistra španělské barokní malby Diega Velázqueze, které Kars podrobně studoval v madridském Pradu během svého španělského pobytu. Jedním z dalších děl je nesmírně vzácná malba Otakara Nejedlého s názvem Z Cejlonu, reprezentující autorovo nejoceňovanější období.

Kunsthistoricky i sběratelsky významnými jmény je prezentována i generace umělců české moderny. Suverénní, melancholickou ukázkou volné ilustrační tvorby čelní představitelky české avantgardy Toyen, je kresba s názvem Dívčí tvář pojatá v nezaměnitelném brilantním kresebném provedení a v oblíbeném, mnohokrát variovaném motivu zasněné dívčí tváře. Neméně zajímavými položkami jsou dvě Erotické kresby Aloise Wachsmana a Emila Filly pocházející z významné hradecké sbírky Emanuela Hloupého. Kresba Emila Filly z roku 1932 byla publikována ve druhém ročníku Erotické revue redigované Jindřichem Štyrským, jejíž výtisk je taktéž nedílnou součástí dražby. Pozdní Fillovu tvorbu zastupuje tušová kresba s názvem U Radonic s námětem Českého středohoří, spjatého se závěrečnou fází umělcovy tvorby a  jeho přesídlením na zámek v Peruci.

Pokud zde zaznívají jména význačných představitelů české moderny a avantgardy, rozhodně nesmíme opomenout ani Františka Tichého, jehož tvorbu prezentuje grafické dílo Paganini, spadající do umělcova cyklu  věnovaného  slavnému  houslovému virtuosovi éry romantismu. Charakteristickou ukázkou tvorby Jana Zrzavého je dílo s názvem Loďka na pobřeží, zachycující harmonickou, snově působící scénu ztvárněnou s ohromnou pečlivostí a propracovaností. V aukci se objeví mimo jiné i kresba Josefa Šímy z významného poválečného období, ve kterém umělec dospěl k působivým, prozářeným scénám, jejichž původně krajinný charakter proměnil v takřka abstraktní zobrazení. Výjimečnou kolekci tvoří taktéž několik prací jednoho z našich nejvýznamnějších fotografů Františka Drtikola.

Umění druhé poloviny 20. století je zastoupeno několika výraznými osobnostmi českého umění. Nalezneme zde díla Vlastimila Beneše, Vladimíra Boudníka, Jaroslava Serpana či Karla Těšínského. Sběratelsky vzácnou prací je monumentální plátno Jana Kotíka s názvem Tabule, stylově reprezentující umělcovu důležitou etapu spontánně-expresivní gestické malby. Čtyřmi kresbami je zde také představena tvorba českého malíře, sochaře a grafika Karla Malicha, často zmiňovaného v kontextu umění tzv. “nové citlivosti”. Ze sochařské tvorby se v aukci objeví plastiky Olbrama Zoubka, Jaroslava Horejce či Jiřího Bradáčka. Kolekci umění 20. století doplňují tři grafické listy jednoho z nejvýraznějších českých představitelů geometrické abstrakce Jana Kubíčka pocházející přímo u autorovy pozůstalosti.

Ani současná výtvarná scéna letos nezaostává nad nabitým a sběratelsky zajímavým aukčním výběrem. Těšit se můžete například na velkoformátové plátno Jiřího Georga Dokoupila, jež vzniklo otiskem kolorovaných mýdlových bublin a představuje tak radikální přehodnocení klasických malířských technik, které u autora vyústilo až v  úplnou výrazovou svobodu.