PAW TIP #3: MEZINÁRODNÍ DIALOGY V RÁMCI SKUPINOVÝCH VÝSTAV

Přinášíme vám opět tipy na aktuální výstavy v Praze, které se vyplatí navštívit. Tentokrát se jedná o skupinové výstavy, které zahrnují mladou generaci českých i zahraničních umělců. V galeriích 35M2, Rudolfinum a Garage Gallery můžete nahlédnout do nejaktuálnějších témat současné umělecké scény. 

GALERIE RUDOLFINUM

Shifted Realities

6. 3. 2023 – 11. 6. 2023

Kurátoři: Eva Drexlerová, Jen Kratochvil, Petr Nedoma

Vystavující: Marwa Arsanios, Ed Atkins, Adéla Babanová, Zach Blas, Paul Maheke, Leslie Thornton

Výstava reflektuje základní ontologické téma reality a možného osobního zasahování do její podstaty. Na realitu nahlíží skrze rozšířené hranice digitálního prostoru, které za posledních několik let posouvají možnosti našeho vztahování se ke skutečnosti. Otázku zda i digitální svět je prostorem, který za realitu můžeme považovat si kladou intermediální umělci, kteří skrze různá média téma reflektují převážně optikou digitálních dystopií, techno-optimismu i pesimismu, ale také důležitosti komunity a pevných mezilidských vazeb v kontrastu se ztrátou pevných fyzických bodů. 

GARAGE GALLERY

Tip of the Tongue

11.5. – 22.7. 2023

Kurátorky: Natálie Kubíková, Mia Milgrom

Skupinová výstava zahrnuje české i zahraniční umělce a její součástí je také doprovodný program, který je založen na čtení autorských textů. Participujícími umělci jsou Markéta Adamcová, Julie Béna, Juliet Carpenter, Andrea Marcellier, Tianrui Pan, Jiří Pitrmuc, Eva Rybářová, Markéta Slaná, Erika Velická & Tereza Kalousová a Zeynep Yilmaz. Někteří z nich vystavují svá díla a někteří performují v rámci jednovečerních čtení, přičemž kurátorky kladou důraz na rovnost obou uměleckých rolí. Výstava reflektuje vztah k textu v současném vizuálním umění, ale také procesualitu uměleckého díla a jeho autenticitu, která je zde klíčovým spojením všech uměleckých přístupů.

GALERIE 35M2

Fascinace WN-I0407-1

28. 04. 2023 – 19. 05. 2023

Kurátorka: Tea Záchová

Vystavující: Hilda Hellström, Petra Herotová, Daniela Grabosch, Vojtěch Radukalan

Jaký má nukleární energetika dopad na klimatické změny probíhající na naší planetě? Kapitola Nukleární kultury, která přináší čtyři vizuální projekty a výstavy, se zabývá energií a upřednostňuje především nukleární energetiku. První výstava s názvem Fascinace WN-I0407-1 názorově propojuje lokální umělce a umělkyně s mezinárodní scénou. Reflektuje názory na jaderné elektrárny samotné, a to ať již pozitivním, nebo negativním smyslu. Kód v názvu výstavy odkazuje na amerického sochaře Jamese L. Acorda, který zasvětil svůj život uměleckou prací s radioaktivními materiály a jeho odpadem. Kód, který si nechal vytetovat v roce 1993 vzadu na krk, znamená licenční číslo smlouvy pro jeho oficiálního vlastnění a držení jaderného materiálu jako jediného člověka na planetě.