HRDINOVÉ, GÉNIOVÉ, SYMBOLY A MÚZY

Trvání:25. 4. 2023 - 29. 10. 2023
Kurátor:Magdalena Juříková
Autor:Galerie hlavního města Prahy
Adresa:GHMP - Zámek Troja, U Trojského zámku 4/1, Praha 7, Praha,

GHMP v programu pro Zámek Troja opět prezentuje tematickou výstavu ze svých sbírek. Tentokrát půjde o sochařské skici a studie k pomníkům, památníkům a sochám ve veřejném prostoru. Diváci se setkají s díly z rozmezí let 1880–1980 a s řadou věhlasných jmen jako Bohuslav Schnirch, Josef Václav Myslbek, Ladislav Jan Šaloun, Bohumil Kafka, Josef Mařatka, ale i se jmény autorů, kteří byli privilegováni v období socialismu – Jan Hána, Josef Malejovský nebo Jiří Kryštůfek.

UMĚLCI / ARTISTS: Bohuslav Schnirch, Josef Václav Myslbek, Ladislav Jan Šaloun, Bohumil Kafka, Josef Mařatka, Jan Hána, Josef Malejovský, Jiří Kryštůfek

Galerie hlavního města Prahy