KONCERT: NEJISTÉ SITUACE

Kurátor:Jitka Hlaváčková, Ian Mikyska
Autor:Galerie hlavního města Prahy
Adresa:GHMP - Zámek Troja, U Trojského zámku 4/1, Praha 7, Praha,

24. 9. 2023, 19.00 

Výstavní a koncertní projekt Nejisté situace představuje různé možnosti dialogu mezi hudbou a výtvarným uměním, sluchovým a zrakovým vnímáním. Nejisté situace navazují na spolupráci Galerie hlavního města Prahy s Prague Quiet Music Collective z roku 2022, který představil pět dvojic uměleckých děl ze sbírek GHMP a na ně reagující nové hudební skladby. Dvě nové kompozice, které vycházejí z děl Václava Ciglera a Jiřího Thýna, budou představeny na koncertu v září. Autory skladeb jsou Jack Langdon a Ian Mikyska, který je zároveň uměleckým vedoucím souboru Prague Quiet Music Collective, jenž všechny skladby interpretuje. 

Galerie hlavního města Prahy