KRISTIAN TOUBORG: FLUTTERING THE VOID

Trvání:1. 7. 2022 - 31. 7. 2022
Kurátor:Berlinskej Model
Autor:PAW
Adresa:Berlinskej Model, Pplk. Sochora 9, Praha 7, Praha, 170 00

Výstava Fluttering The Void je pokračováním umělcova zkoumání naší psychologické citlivosti vůči ekologické krizi, zobrazovacím technologiím a neustále se měnícímu vztahu mezi organickými procesy a strukturami vytvořenými člověkem. Představuje nové obrazy ze zacykleného malířského ekosystému, který je součástí ateliérové praxe Kristiana Touborga.

 

Dánský umělec Kristian Touborg (nar. 1987, Dánsko) je ztělesněním nového druhu subjektivity v malbě, která spojuje intimitu a hravost s odkazy na historické dějiny umění a nové technologie. Jeho díla jsou ukotvena ve snové a svůdné autenticitě, kterou v sobě může mít pouze materiál zpracovaný lidskou rukou. Rozvíjejíc meditace o ekologii moderního obrazu, Touborg vytvořil řadu dvourozměrných a trojrozměrných děl, která se vzpírají kategorizaci konkrétního média, uplatňujíc směs malířských gest vedených spontánními tahy štětce živé olejové barvy. Touborg prokazuje hluboký zájem o nová média a technologie a vytváří imaginární archeologické předměty ze společnosti blízké budoucnosti. Ve své praxi se pevně staví za analogové prvky ve světě, který je přesycen digitálními obrazy.

Výstava potrvá do 31. 7. 2022
Přístupná bude po předchozí domluvě na tel. 774 905 194

BERLINSKEJ MODEL