VIA VITAE

Trvání:30. 6. 2022 - 16. 10. 2022
Kurátor:Michaela Šilpochová, Otto M. Urban
Autor:PAW
Adresa:DOX, Poupětova 1, 7, Praha, 170 00

Život a dílo, dílo a život. Pocta mimořádné osobnosti českého umění, malířce, sochařce a ilustrátorce Věře Novákové.

Malířská a kreslířská tvorba Věry Novákové (1928) patří již více než půl století k tomu zásadnímu, co bylo v kontextu českého výtvarného umění vytvořeno. Věra Nováková krátce studovala na pražské Akademii, odkud ale byla po komunistickém puči v únoru 1948 vyloučena. V následujících desetiletích tvořila společně se svým manželem výtvarníkem Pavlem Brázdou v ústraní, bez možnosti svá díla veřejně prezentovat a stranou od přímého vlivu aktuálních uměleckých trendů.

Umělkyně Věra Nováková je výtvarnicí v tom nejlepším slova smyslu – má obrovskou škálu přístupů k obrazu, k různým technikám a dívat se jí pod ruce prostřednictvím výstavy je radost. Základem takového bohatství různých forem a stylů je samozřejmě pracovitost a píle, ale i zvědavost a chuť experimentovat a hledat ten nejvhodnější způsob vyjádření.

A tohle vše (poctivou práci i odvážný experiment) si spolu vyzkoušíte ve výtvarné dílně. Výstava Věry Novákové je nainstalována tak, že k tomu přímo vybízí – tvárná díla a výtvarná dílna.

10. 9. 2022, 14:00 – 16:30
výtvarná rodinná dílna 
vstup zdarma (nutná předchozí rezervace přes formulář)
sraz ve dvě u pokladny a dílna trvá necelé tři hodiny, prohlídka výstavy je součástí programu

LEKTORKA: Viktória Krtička Černegová

Via Vitae: Život a dílo, dílo a život. Pocta mimořádné osobnosti českého umění, malířce, sochařce a ilustrátorce Věře Novákové. Rodinná výtvarná dílna k výstavě Věry Novákové Via Vitae je příležitostí pro společné zážitky dětí a rodičů. A navíc v inspirativním prostředí sou- časného výtvarného umění. Umělkyně Věra Nováková je výtvarnicí v tom nejlepším slova smyslu – má obrovskou škálu přístupů k obrazu, k různým technikám a dívat se jí pod ruce prostřednictvím výstavy je radost. Staňte se diváky i tvůrci.

Centrum současného umění DOX