MUZEUM MĚSTA PRAHY: SLAVÍČKOVA ULICE A JEJÍ ARCHITEKTURA A OBYVATELÉ

Ve Slavíčkově ulici v pražské Bubenči se koncentruje velice zajímavá architektura, kterou si u renomovaných architektů objednali především známí výtvarní umělci. V rámci procházky se návštěvníci seznámí s domy navrženými i Janem Kotěrou či Pavlem Jurkovičem. V bezprostředním okolí Slavíčkovy ulice se budeme věnovat také Ville Pellé a její historii i současnosti a dále budově využívané dnes pro účely Velvyslanectví Slovenské republiky.