PHANTOMS OF PORTU GALLERY

Trvání:21. 9. 2023 - 24. 9. 2023
Autor:Portu Gallery
Adresa:Hauch Gallery, Pobřežní 636, Praha 8-Karlín, Praha , 186 00

Výstava Phantoms of Portu Gallery propojila různé autory, jejichž díla jsou pro nás přízračná. Jsou to obrazy, sochy a skleněné plastiky, které nám určitým způsobem učarovaly. Nebyla to láska na první pohled, ale o to víc si prací jednotlivých autorů ceníme dnes. Jsme moc rádi, že jsme vybrané autory i jejich tvorbu zařadili do sbírek Portu Gallery, a můžeme tak investorům i milovníkům umění zprostředkovat tento nevšední výstavní zážitek.

UMĚLCI / ARTISTS: František Drtikol, Jiří Načeradský, Matyáš Chochola, Martin Janecký, René Roubíček, Radka Bodzewicz, Alessandro Mendini, Jan Vytiska

Hauch Gallery