ANDREA FORSTEROVÁ: ZPOMAL

Trvání:12. 9. 2023 - 27. 10. 2023
Kurátor:Mgr. Petr Šimáček
Autor:Galerie PRE
Adresa:Galerie PRE, Na Vrších , Praha 10-Vršovice, Praha, 100 00

Andrea Forsterová vystudovala malbu na AVU v Praze, kde také žije a pracuje. Vyjadřuje se především malbou, nejčastěji velkoformátovými poloabstraktními obrazy s častým použitím lineárního řešení, jejichž původně vervní, až expresivní charakter se v poslední tvorbě mění na hledání klidu a našeho místa v prostoru. Jejími častými tématy jsou čas, naše místo ve vesmíru, fiktivní krajina. Někdy se v obrazech objevují andělé nebo zvířata s fantaskním příběhem. Autorka nám prostřednictvím svých obrazů zpřístupňuje svůj svět imaginace. Uskutečnila desítky samostatných výstav. Název výstavy „Zpomal / Slow Down“ vychází ze snahy o zastavení se v dnešním uspěchaném městském životě plném stresu.

Galerie PRE