PLAN_T: Čestmír Suška

Jak sochařská tvorba vstupuje do veřejného prostoru? Za jakých podmínek tu vznikají odvážné realizace? A kdo podobu prostranství kolem nás utváří a ovlivňuje? Hostem dnešního rozhovoru je Čestmír Suška, přední český sochař, nyní známý především díky unikátním ocelovým skulpturám, které vytváří ze starých cisteren.

Aby mohla velká sochařská realizace vzniknout je potřeba odvaha a odhodlání, možná také kousek bláznovství,“ začíná rozhovor Čestmír Suška. „Potom je potřeba prostor, kde ty sochy vyrábíte,“ dodává. Takovou budovu – bývalého skladiště Suška získal ve studiu Bubec. Bubec je otevřené umělecké studio, kde kolem sebe Suška vybudoval rozsáhlejší uměleckou infrastrukturu. Součástí provozu Bubec je i Suškův tým profesionálů, kteří mu s prací na sochách pomáhají. Studio zároveň otevřel ostatním umělcům, kteří v hale nejen pracují, ale často společně i vystavují. „Fungujeme tam jako Sochařská huť,“ vysvětluje Suška. Mladí studenti umění tam přichází na workshopy a Bubec funguje i jako vzdělávací instituce.

Suška ve své tvorbě pracuje především s transformací, tvar stromu, cisterny nebo kamene ponechává čitelný. Snaží se najít rovnováhu mezi původním a novým tvarem. Do svého slovníku zařazuje i pojmy recyklace a udržitelnosti. Principy recyklace a udržitelnosti, spolu s uchování historie unikátního místa v sobě nese Suškova realizace pro sbírku pod širým nebem Odkolekce ve Vysočanech. Pro Čestmíra Sušku je tato lokalita unikátní, jelikož tam strávil dětství. Zajímavé pro něj bylo že se znovu mohl vrátit do areálu bývalých Odkolkových pekáren, ale i spolupráce s kurátorem Petrem Volfem.

V objektu se  našla nádoba cisterna, kde se zpracovávala mouka, byl to hrozně zajímavý objekt sám o sobě a já jsem ho mohl přetvořit do sochy. Rozebral jsem ho a složil v jiném módu, trochu jsem do něj vyřezával,“ vykresluje svou práci na soše s názvem Poupě, které místní říkají také  raketa, její zhotovitel. Sochu lze vidět v areálu neustále, zatím je socha na provizorním místě, po dokončení 3 etapy výstavby se přesune na své finální místo. Odkolekce dle jeho názoru patří k výjimečně kvalitním realizacím ve veřejném prostoru.

Aby kvalitních realizací v Praze přibývalo založit Suška také festival m3. Festival má uměleckou radu, každý rok na programu pracuje jiný kurátor, který oslovuje umělce kteří pro festival a pro dané (festival se každý rok odehrává v jiné části Prahy) místo sochu objekt vytváří. Letošní ročník bude probíhat v létě na Černém mostě, zve všechny příznivce na festival Čestmír Suška.

K odběru podcastu se můžete přihlásit na Spotify a Apple podcasts.

Podcast byl realizovaná za podpory Státního fondu kultury.