Praha v umění dlouhého století

 11. 9. 2022, 15:00: Komentovaná prohlídka s historičkou umění Markétou Čejkovou expozicí 1796–1918: Umění dlouhého století představí práci Josefa Václava Myslbeka a další jezdecké pomníky v Čechách.

Místo setkání: u pokladen Veletržního paláce / Rezervace ZDE

 14. 9. 2022, 16:30: Praha v umění dlouhého století – komentovaná prohlídka v expozici 1796–1918: Umění dlouhého století. S edukátorkou Monikou Švec-Sybolovou.

Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: u pokladen ve Veletržním paláci / Rezervace ZDE