UMĚNÍ V DOBĚ VLÁDY LUDVÍKA XIII. A LUDVÍKA XIV.

Komentovaná prohlídka historičky umění Šárky Gandalovičové v expozici Staří mistři II., kde se nachází úsporný, ale umělecky hodnotný výběr francouzského umění 17. století. Přednáška bude doplněna ukázkami artefaktů, které se nacházejí v dalších objektech NGP a depozitářích. Místo setkání: ve vestibulu Šternberského paláce. Rezervace ZDE

Národní galerie Praha 

 

foto: Pierre Mignard, Podobizna mladého muže, 1654, NGP, Charles Le Brun, Snímání s kříže, NGP