The Forest Song: All of Me Wants All of You

Siggi Sekira (nar. 1987 v Oděse na Ukrajině, žije a pracuje ve Vídni) se věnuje práci s keramickými sochami a kresbami. Sekira čerpá ze slovanské mytologie Wiener Werkstätten kolem roku 1900, sovětské avantgardy a přílivu západní popkultury po rozpadu Sovětského svazu.

Polansky Gallery