The Forest Song: All of Me Wants All of You

Trvání:1. 9. 2022 - 15. 10. 2022
Autor:PAW
Adresa:Polansky Gallery, Veletržní 841, Praha 7, Praha, 17000

Siggi Sekira (nar. 1987 v Oděse na Ukrajině, žije a pracuje ve Vídni) se věnuje práci s keramickými sochami a kresbami. Sekira čerpá ze slovanské mytologie Wiener Werkstätten kolem roku 1900, sovětské avantgardy a přílivu západní popkultury po rozpadu Sovětského svazu.

Polansky Gallery