Kompaktní. Čas. Omezení.

Trvání:1. 9. 2022 - 1. 10. 2022
Kurátor: Ilethia Sharp / Sharp Projects
Autor:PAW
Adresa:35m2, Víta Nejedlého 23, Praha 3, Praha,

Výstava Kompaktní. Čas. Omezení. (Compact.Time. Constraint.) zahrnuje sochy a sochařské instalace vycházející z rozměrů standardizovaného listu papíru formátu A4. I když rozměrová omezení vznikla z praktických důvodů, není kompaktní vzhled vystavených děl po fyzické ani vizuální stránce jednotný. Omezení je aplikováno na bytosti nebo materiály, které na sebe berou různé podoby. Běh času je naznačen ručičkami hodin a mořským příbojem – obojí implikuje opakování vyskytující se rovněž v uměleckých postupech vyžadujících děrování, skládání, zkosení, roztáčení, ořezávání a sekání. Vystavená díla se pohybují v rozpětí od samostatně stojících a na stěnách zavěšených soch, přes video až po drobné instalace. Tato skupinová výstava je inspirována předchozí výstavou Malé sochy (Small Sculptures) v galerii v Sharp Projects, na níž měly všechny vystavené sochy shodné rozměry: 20 × 15 × 30 cm, přičemž tento koncept vycházel z představy, že každý by měl vlastnit umělecké dílo.

VYSTAVUJÍCÍ: Živa Drvarič, Julie Falk, Elisabeth Molin, Elizabeth Orr, Alex Thake, Lauda Vargas, Anna Walther, Anna Ročňová, Vladimíra Večeřová