V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce

Trvání:23. 9. 2022 - 8. 1. 2023
Kurátor:Petra Kolářová
Autor:PAW

Co vedlo malíře Jana Preislera, Františka Kupku, Emila Fillu či Bohumila Kubištu k tomu, aby odložili paletu a štětec a zobrazili se na svých autoportrétech s kuřáckými atributy? Výstava V kroužcích dýmu ukáže, jak tento typ zobrazení vypovídal o proměně tradičně vnímaného umělce v nezávislého tvůrce.

Výstava sleduje motiv zobrazení umělce jako kuřáka v českém výtvarném umění od baroka až po meziválečné období s důrazem na umění přelomu 19. a 20. století. V jednotlivých kapitolách se cigareta v rukou umělce stává symbolem dandyho (Anselm Feuerbach, Beneš Knüpfer), dekadenta (Edvard Munch, Karel Hlaváček) a symbolistního tvůrce (Jan Preisler, František Kupka). Dýmka se jako atribut malíře a básníka objevuje v obrazech kubistů (Pablo Picasso, Bohumil Kubišta, Emil Filla), v karikaturách meziválečné avantgardy (Adolf Hoffmeister) nebo u Josefa Váchala. Zvláštní oddíl je věnován vizualizaci dýmu ve výtvarném umění a zobrazení ženy-kuřačky (Karel Špillar, Alfons Mucha). Na výstavě je zastoupena také fotografie (František Drtikol, Josef Sudek a Jaroslav Rössler) a užité umění, které nastíní širší kontext dobové kultury kouření. 

Národní galerie v Praze