Karolína Netolická – Plastický svět

Trvání:6. 10. 2022 - 25. 11. 2022
Kurátor:Galerie Artefin
Autor:Galerie Artefin
Adresa:Galerie Artefin, Nádražní 203, Měšice, 250 64

Karolina Netolická je představitelkou nejmladší generace, která se prezentuje na poli figurativní malby. V autorčině podání jde o výzkum, analýzu člověka jako souboru přírodních evolučních rezultátů, který je jistým způsobem podrobován „testovacím“ situacím, které jsou v rozmezí od banálních po mezní charaktery.

Zásadním, až bytostným faktorem určujícím celek je prostředí, ve kterém se tyto situace odehrávají. Převládá šero lesa, které je v tomto případě jakýmsi bezpečným vakuem, určitým izolantem, který bezpečně odděluje děj od okolního světa a jistého chaosu, vizuální nečistoty a hlukového smogu. Les je strážce celého procesu. Je pomyslným Dveřníkem při rituálech tajných společností. Je místem, kde autorka často fyzicky skutečně byla. Konkrétní a finální místa pak vtiskává do své paměti a nechává v ní volně působit filozofické vlivy obsažené ve vlastním bohatém vnitřním světě.

 

Galerie Artefin