PAW TIP #4: PROBÍHAJÍCÍ SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

Jaké výstavy byste v příštích dnech neměli minout? Podívejte se na naše další tipy, tentokrát na probíhající samostatné výstavy mladých umělců, které rozhodně stojí za návštěvu.

Radka Bodzewicz: Ztracený Ráj
Galerie BOLD
31.5. – 1.7. 2023

kurátor: Radek Wohlmuth

Obrazy Radky Bodzewicz jsou plné organických tvarů s orientálními odkazy, které často reflektují mýty a nelineární chápání času. Její samostatná výstava v Galerii Bold je tentokrát inspirována starozákonním příběhem o ztrátě jistoty. Je finálem výstavní trilogie o duchovní cestě člověka za hledáním sebe samým. Její obrazy jsou na pomezí mezi fyzickým prostorem a virtuální realitou, na kterou odkazují. Odkrývají v sobě množství možností a kauzalit, kterými je naše skutečnost utvářena.

Jáchym Šimek: Space Fabric / Wooden Particle
Karpuchina Gallery
13. 4. – 16. 6. 2023

kurátorka: Mariana Pecháčková

První samostatná výstava Jáchyma Šimka představuje jeho sochařskou práci, která zároveň představy o sochařských principech převrací. V Karpuchina Gallery tak můžete vidět reliéfy, které v sobě nesou otisk přemýšlení o metaversu, černých dírách, víru, fyzikálních zákonech a superdeterminismu. Nahlédněte do abstraktních tvarů, které se mísí s konkrétními a reflektují téma pomíjivosti a rozkladu.

Antonie Stanová: Pine Hum Sigh
Galerie Kvalitář
25. 4. – 17. 6. 2023

Nahlédněte do bludiště spletitých tvarů, které jsou charakteristické pro tvorbu Antonie Stanové. Abstraktní fragmenty, které jsou nositeli informací mohou být chápány jako deníkový záznam a jejich spojení vytváří náhodné narativy a asociace. Drobné poznámky na plátně jsou místy jakoby náhodné, ale v celku nás provádí intimním záznamem skutečnosti a mapou osobního prožívání.

Matěj Janák: Fallen
The Chemistry Gallery
25. 5. – 16. 6. 2023
kurátoři: Petr Hájek, Jan Slanina

Nenechte si ujít zcela nová díla Matěje Janáka, jehož tvorba se zpočátku formovala především vně galerijního prostředí. V The Chemistry Gallery můžete vidět multimediální reflexi lidských potřeb a tužeb. Ať už se jedná o odkazy na prostředí digitální nebo přísně materialistické, vše je zabaleno pocitem křehkosti a pomíjivosti a tím nás Janák vede k přehodnocení našich vlastních hodnot. 

Výstava se koná v Kampusu Hybernská, Hybernská 4, Praha 1 

Madeleine Andresson: Petrosexuality
Galerie 35m2
25. 05. – 16. 06. 2023
kurátorka: Tea Záchová

Výstava švédské umělkyně Madeleine Andresson, která v České Republice vystavuje poprvé, je volným pokračováním na téma fosilních paliv, které galerie reflektovala již v roce 2019 v rámci výstavy We Are All Carbon. Výstava Petrosexuality se ale tentokrát vztahuje k jinému palivu, a to k ropě. Andersson vtipně a sarkasticky propojuje mužskou maskulinitu s ropným těžebním průmyslem, který stejným způsobem předvádí svou sílu. Výstava kriticky reflektuje téma environmentální krize v návaznosti na lidské rozpínání, které je v přímé návaznosti na kapitalistické fungování společnosti.