PAW TIP#01 Velké pražské galerie zahajují sezónu

Velké pražské galerie zahajují výstavní sezónu pro rok 2024. Do DOXu se můžete vydat najít svého Kafku, na konci února můžete navštívit výstavu ukrajinské umělkyně v Rudolfinu a v březnu si naplánovat návštěvu výstavy ze sbírky Musea současného umění ve Skopji ve Veletržním paláci. V dubnu se můžete vydat na výstavu Evu Koťátkové na Benátské bienalle.

VÝSTAVNÍ SEZÓNU V DOXU ZAHAJUJE KAFKAESQUE

Výstava KAFKAesque v Centru současného umění DOX přináší reflexi Kafkova díla a poetiky v současném výtvarném umění. Nenabízí historický pohled na spisovatelovu tvorbu, ale pohled, který odráží naši současnou situaci se všemi jejími složitostmi a nejasnostmi. To reflektují díla více než třiceti mezinárodně uznávaných umělců která jsou na výstavě k vidění. Na výstavě proniknete do pojmu „kafkovský“, seznámíte se s díly kafkologů profesionálů i amatérů, lákají  kurátoři k návštěvě výsatvy. Pokusy porozumět Kafkovu literárnímu dílu a jeho životu po desetiletí představovaly intelektuálnía často i emocionální výzvu pro vědce i čtenáře a byly předmětem mnoha výkladů. Každá doba měla potřebu se k Franzi Kafkovi a jeho tvorbě vyjadřovat a jinak tomu není ani dnes. Každý má svého Kafku. Svůj pohled na jeho dílo můžete přehodnotit či obohatit do 22. 9. 2023.

GALERIE RUDOLFINUM ZVE NA VÝSTAVU Zhanna Kadyrova: UNEXPECTED

Symbolicky, od 29. února 2024 ,bude v galerii Rudolfinum k vidění sólová výstava Zhanny Kadyrové, ukrajinské umělkyně, ketré se 24. února 2022 změnil svět. Zemi pustoší válka, z Ukrajinců se stali uprchlíci ve vlastní domovině, mnozí odešli do zahraničí. Nečekaně se změnila i realita Zhanny Kadyrové. I ona se stala uprchlíkem a její umělecká tvorba v dosavadní podobě ztratila smysl. Tváří v tvář pocitu zbytečnosti nachází útočiště v Berezovu, malé vesnici v Karpatech, a hledá odpovědi na své otázky. Jak může být umělkyní, když v její vlasti došlo k brutální invazi? Jaká je její role? Jak může pomoci? Pro Kadyrovou je jediným východiskem z této situace mluvit o životě, kultuře a válce na dnešní Ukrajině.

PLÁN VÝSTAV PŘEDSTAVILA NÁRODNÍ GALERIE

Dramaturgie se  v budoucích letech zaměřuje na témata solidarity, české exilové umění, zastoupení žen v dějinách umění nebo otázky environmentální krize. V roce 2024  se návštěvníci mohou těšit na skupinovou výstavu Žádný pocit netrvá věčně. Sbírka solidarity ve Skopji. Ta bude zahájena v březnu ve Veletržním paláci.  Vychází z unikátní sbírky Musea současného umění ve Skopji, reflektuje pomoc poskytnutou městu po zemětřesení v roce 1963 a přináší pohled na dějiny poválečného moderního umění. 20. dubna bude zahájena výstava „Srdce žirafy v zajetí je o dvanáct kilogramů lehčí“ umělkyně Evy Koťátkové na Benátském bienále umění, ta potrvá až do 24.listopadu. Od poloviny května se diváci mohou těšit na Michelangela a díla dalších mistrů ve Valdštejnské jízdárně.