PLAN_T: mezinárodní příležitosti

Podívejte se na seznam opencallů, rezidencí a dalších příležitostí. Seznam je rozdělen do kategorií podle místa a také podle specifické oblasti zaměření a profesí, pro které jsou výzvy určeny.

Vogue CS vyhlašuje soutěž Ploom Design Competition

Mladí lidé z celé České republiky a Slovenska se mohou přihlásit s návrhem svého uměleckého díla kategorie móda a šperk nebo do kategorie produktový design a musí být červený (co nejvíce podobný odstínu Pantone 200C). Po vyhlášení tě čeká peněžitá výhra 50 000 Kč. Pak tě Ploom vyšle prezentovat výtvor na design week v Miláně, kde bude objekt vystaven v rámci pop-up expozice Ploom Design House.

Submit your work no later than 23:59 on 14 February 2024.

#design #czech #slovak

 

Garage Gallery

Od svého založení Garage Gallery pořádá každý rok mezinárodní rezidenční program pro umělce/kyně a kurátory/ky, který je zakončen výstavou. Poskytujeme ubytování a částečné krytí nákladů, abychom umožnili kontinuální práci na výzkumu a kreativním procesu. Zveme mezinárodní umělce a umělkyně s cílem pečovat a podporovat výměnu zkušeností a nových perspektiv.

Mezinárodní rezidence je otevřena všem umělcům, kteří nemají trvalé bydliště v České republice. Máte zájem poznat místní scénu a zúčastnit se rezidenčního programu galerie v létě 2024? Rezidence bude zakončena závěrečnou samostatnou výstavou projektu vybraného uchazeče. 

Poslechněte si rozhovor s galeristkou a kurátorkou Natálií Kubíkovou

#mezinárodníumělci #kolektivy #praha

 

Culture Moves Europe

Program Culture Moves Europe otevřel také výzvu individuální mobility, která se vztahuje na odvětví architektury, kulturního dědictví, designu a módního návrhářství, literárního překladu, hudby, scénického umění a výtvarného umění.  Výzva je určena pro etablované i začínající umělce a může být využita v rámci spolupráce, produkce výstav, ale také třeba na osobní rešerši v rámci vlastní práce.

Toto druhé kolo je otevřeno od 2. října 2023 do 31. května 2024 do 23.59 hodin středoevropského času.

#europe #artistresidency #multidisciplinaryartists #culrturalprofessionals

 

Evropský festivalový fond pro začínající umělce – EFFEA  

Evropský festivalový fond pro začínající umělce – EFFEA, iniciativa Evropské asociace festivalů (EFA), je systém vytvořený s cílem podpořit a nabídnout umělcům platformu pro rozvoj jejich kariéry na mezinárodní úrovni. Aktivity podporované v rámci rezidenčních pobytů EFFEA nabízejí umělcům finanční podporu a prostor pro rozvíjení konkrétních nápadů a jejich případnou prezentaci divákům.

Druhé kolo grantů EFFEA podpořilo 173 festivalů a 50 umělců (jednotlivců, duet, souborů, ansámblů nebo skupin) ze 14 uměleckých oborů a 36 zemí. Rezidenční program probíhá od 1. září 2023 do 31. srpna 2024.

#europe #artisresidency #multidisciplinaryartists

 

EVROPSKÁ PLATFORMA MEDIÁLNÍHO UMĚNÍ – EMAP

EVROPSKÁ PLATFORMA MEDIÁLNÍHO UMĚNÍ – EMAP nabízí rezidenční pobyty pro umělce, umělecká dua, kolektivy nebo jiné umělecké spolupráce v oblasti digitálního umění, mediálního umění a bio-umění. Jako novinku rezidenčního programu EMAP zavedli složku „collaboration“. Od žadatelů se očekává, že do své přihlášky zahrnou návrh, který je založen na spolupráci. 

#europe #artistresidency #artists #artistduos #artisticcollaboration

 

Artists-in-Residence Meetfactory

Mezinárodní rezidenční programu byl založen v roce 2007 a ​​je největším ateliérovým programem v České republice. MeetFactory dává k dispozici deset ateliérů, do kterých každoročně zve více než třicet výtvarných umělců, kurátorů, hudebníků, divadelních režisérů a spisovatelů. Podporujeme zapojení našich umělců nejen v rámci programu MeetFactory (otevřené ateliéry, prezentace, Veřejný dům, muzejní noci, atd.) a jeho tří výstavních prostor (výstavy, performance, komentované prohlídky atd.), ale také do kontextu české a evropských uměleckých scén. 

#europe #artistresidency #multidisciplinaryartists 

 

Umělecká rezidence La Maison Kintsugi

La Maison Kintsugi, založený umělcem Garthem Bowdenem, ztělesňuje vizi života protkaného uměním. Tato rezidence nabízí prostor, kde se stejnou měrou cení kreativita, hravost, kontemplace a výměna, přičemž se klade důraz na rovnováhu mezi individuální praxí a kolektivní konverzací. Termín „Kintsugi“, pocházející z japonštiny („Kin“ znamená zlato a „Tsugi“ spojit), se doslova překládá jako „spojit se zlatem“. Symbolizuje odolnost a transformaci a udává tón étosu rezidence. La Maison Kintsugi poskytuje umělcům klidnou atmosféru, v níž se mohou soustředit na svou práci, výzkum nebo psaní.

Otevřeno v měsících duben, květen, červen a září, říjen, listopad.

#mezinárodní #francie #klid

 

Minigrant V4 Gen 

Minigrant V4 Gen podporuje krátkodobou přeshraniční mobilitu mladým umělcům ve věku 12-30 let. Žádat může jakákoliv právnická osoba ze zemí V4, přičemž projekty vyžadují zapojení alespoň dvou zemí V4 (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Grand je možné podat v rámci libovolného kulturního odvětví a je otevřen jakýmkoliv tématům a médiím. 

#europe #funds #grants  #multidisciplinaryartists

 

Guild Hall William P. Rayner Artist-in-Residence

Program Guild Hall William P. Rayner Artist-in-Residence (WPR AiR) nabízí uměleckým kolektivům čas a prostor pro výzkum, experimenty a rozvoj nových nápadů a projektů. Umělcům je poskytováno tvůrčí mentorství, administrativní podpora, honorá, obytný prostor a účelově vybudovaný ateliér.

#usa #artistresidency #performingartists

 

Studio & Research Residency Program

Studio & Research Residency Program v New Yorku poskytuje umělcům z celého světa rezidenční pobyty zaměřené na výzkum v areálu v Brooklynu. V návaznosti na Amantův cíl zpomalit proces umělecké tvorby poskytujeme umělcům prostředky na částečnou podporu dlouhodobých výzkumných projektů a archivní práce v NY.

#worldwide #artistsresidency #multidisciplinaryartists

 

TelepART (FI)

Podpora mobility TelepART (FI) je program mikrofinancování, který provozují finské kulturní a výzkumné instituty a jehož cílem je podporovat kulturní a akademické výměny mezi Finskem a jinými zeměmi a regiony. Program nabízí dvě kategorie grantů, TelepART-Arts a TelepART-Science, až 1 000 EUR na cestovní náklady a ubytování. Rozhodnutí o financování se dostane v krátkém časovém úseku, většinou do dvou týdnů od podání žádosti.

#worldwide #funds #performingartists

 

Goethe-Institut

Goethe-Institut podporuje kulturu a umění ve všech oborech. Poskytuje finanční prostředky, které umožňují profesionálním i začínajícím a amatérským umělcům, ať už ve skupinách nebo individuálně, realizovat projekty v zahraničí. Uděluje také stipendia, ceny a podpory. Nabízí různé dílčí open cally, které najdete na jejich stránkách.

#worldwide #artistsresidency #scholarships #prizes #fellowships #multidisciplinaryartists

 

Nadace Oak Spring Garden (USA)

Nadace Oak Spring Garden (USA) přijímá přihlášky do programu Eliza Moore Fellowship for Artistic Excellence a Interdisciplinary Residency Program na rok 2024. Tyto financované programy nabízejí umělcům, spisovatelům, ekologům, humanitním vědcům a dalším čas a prostor pro práci na tvůrčích projektech v rámci lokální komunity.

#worldwide #artistsresidency #multidisciplinaryartists

 

Rupert (LT)

Rupert (LT) vypisuje výběrové řízení na rezidenční pobyty pro místní a mezinárodní kulturní pracovníky a teoretiky (umělce, spisovatele, kurátory, výzkumníky a akademiky), kteří dostanou příležitost žít ve Vilniusu od 1 do 3 měsíců v roce 2024 (leden-prosinec) a rozvíjet individuální nebo společné projekty a výzkum. 

#worldwide #artistsresidency #multidisciplinaryartists #culturalpractictioner #culturalthinkers

 

hybrida.space

hybrida.space je umělecko-kurátorská iniciativa zahájená v roce 2021, která se zaměřuje na vytváření virtuální/fyzické půdy a otevřených kurátorských rámců, kde mohou umělci vyvíjet a vystavovat nová díla.

#worldwide #artistsresidency #multidisciplinaryartists #curators

 

Galerie Holy Art

Galerie Holy Art s pobočkami v Londýně a Athénách se specializuje na kurátorství výstav a veletrhů umění na mezinárodní úrovni a poskytuje umělcům příležitost prezentovat svá díla a získat tak nové příležitosti a kontakty na umělecké scéně. 

#worldwide #artistsresidency #multidisciplinaryartists

 

Program DAAD Artists-in-Berlin

Program DAAD Artists-in-Berlin (DE) je rezidenční program pro mezinárodní kulturní pracovníky, který usnadňuje a podporuje tvůrčí procesy, setkávání a spolupráci. Přihlášky na příští rok bude možné podávat od října 2023. 

#worldwide #artistsresidency #multidisciplinaryartists #culturalpractitioner

 

Bitamine Faktoria

Bitamine Faktoria se stará o projekty s uměleckým, kreativním a kulturním obsahem od prvního nápadu až po dokončení. Jejími základními pracovními nástroji jsou zprostředkování, participace a spolutvorba. Zaměřují se na projekty, které odráží genderovou perspektivu a udržitelnost při využívání zdrojů. Nabízí různé dílčí open cally pro specifická témata a oblasti.

#worldwide #artistsresidency #multidisciplinaryartists

 

Outsider Art Festival

Outsider Art Festival propojuje mezinárodní umělecké publikum, outsiderské umělce, kulturní profesionály a vlivné osobnosti. Jedná se o multidisciplinární přehlídkový festival v Helsinkách a online, který představuje umění, jež vzniká na okraji společnosti, a dává umělcům možnost rozhodovat a definovat, co je outsiderské umění.

#worldwide #artistsresidency #multidisciplinaryartists #culturalprofessionals

 

Free Sam

Free Sam je pražská produkční společnost. Zaměřuje se na produkci a postprodukci nezávislých dokumentárních a hraných filmů a podporu současného umění.

#worldwide #artistsresidency #multidisciplinaryartists #filmmakers

 

Prisma (Casa de Semente)

Prisma (Casa de Semente) je neziskové sdružení zaměřené na výzkum, tvorbu a šíření umění se sídlem v centru Lisabonu. Jejím posláním je podporovat začínající umělce z různých tvůrčích prostředí, pomáhat jim rozvíjet jejich praxi a sdílet jejich díla.

#worldwide #artistsresidency #multidisciplinaryartists

 

Fotograf (CZ)

Časopis Fotograf (CZ) hledá nové talenty v oblasti fotografie a pohyblivých obrazů prostřednictvím otevřené výzvy k předkládání fotografických projektů. Tři vybrané projekty budou zveřejněny v příštím tištěném čísle časopisu a vítěze vybere porota složená z profesionálů a odborníků na současné vizuální umění.

#worldwide #opencall #photographer

 

Der Greif (DE)

Der Greif (DE) je oceňovaná organizace zabývající se současnou fotografií. Prostřednictvím crowdsourcingu sdružuje Der Greif různé hlasy a poskytuje platformu a zviditelnění řadě odborníků a jejich prací.

#worldwide #award #photographer

 

Foam Talent

Cílem projektu Foam Talent je představit novou vlnu tvůrců pohyblivých obrazů a fotografií. Otevřená výzva vám dává šanci dostat se do centra pozornosti mezinárodního fotografického světa. Výběr mezi Foam Talent vám poskytne vám podporu pro nastartování kariéry.

#worldwide #opencall #photographer

 

DongGang

Cílem Mezinárodního fotografického festivalu DongGang je představit kvalitní výběr fotografických projektů z celého světa. Otevřená výzva DIPF je platformou k podpoře fotografie, představení fotografie a souvisejících médií od začínajících i zavedených umělců.

#worldwide #opencall #photographer

 

SAC International Curatorial Residency Program IS

SAC International Curatorial Residency Program IS 2023 vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů na výběr mezinárodního kurátora, který bude v roce 2023 členem poroty Ceny Miquela Casablancase za výtvarné umění a později vytvoří kurátorský projekt s vybranými katalánskými umělci vybranými z uchazečů o cenu. 

#worldwide #opencall #curators

 

Studio Prám

Studio Prám v Praze každoročně vyhlašuje rezidenční program zaměřený na konfrontaci se zahraničními umělci. Rezidentům nabízí prostorný a obyvatelný atelier. K dispozici nechybí ani sociální zázemí, kuchyň, společenské prostory, truhlářská a zámečnická dílna. Díky působení místních členů mají rezidenti možnost bohaté umělecké i společenské interakce. Ucházet se lze o pobyt v délce šesti až osmi týdnů. Rezidence je ukončena výstavou. Rezidenti jsou vybíráni na základě open callu vypsaného pro daný rok.

#worldwide #artistsresidency #multidisciplinaryartists

 

Berlin Art Institute

Art Institute v Berlíně (BAI) je místem pro umělecké rezidence s širokou programovou nabídkou. Pravidelné akce BAI se střídajícími se umělci, kritiky, kurátory atd. umožňují všem účastníkům výměnu s aktéry současného umění v Berlíně během jejich pobytu. . Program organizují a moderují ředitelé, kteří při výběru hostujících lektorů a organizaci přednášek a přehlídek děl kladou zvláštní důraz na obsahové potřeby a umělecké postoje účastníků programu. Programová struktura BAI umožňuje svobodnou volbu termínu a délky pobytu.

#worldwide #artistresidency #multidisciplinaryartists

 

World of Co Artist Residency

World Of Co rezidence probíhá online formou. Online rezidence je způsob, jak se znovu spojit s mezinárodní uměleckou komunitou, podnítit tvůrčí výměnu a rozšířit svou uměleckou praxi prostřednictvím zpětné vazby a vzájemné podpory. Program zahrnuje pravidelná online setkávání a konzultace, workshopy k vedení umělecké prezentace, vystavení projektu v online galerii, diskuze.

#worldwide #artistsresidency #multidisciplinaryartists 

 

Ponderosa

Ponderosa je umělecky zaměřené místo na německém venkově, ve vesnici Stolzenhagen, asi hodinu jízdy vlakem od Berlína, nedaleko hranic s Polskem v Národním parku Údolí Dolní Odry. I v roce 2023 nabízí Ponderosa řadu rezidenčních míst pro umělce, kurátory, tanečníky, spisovatele, researchery/filosofy a performery pro krátkodobé pobyty (1 – 2 týdny).

#worldwide #artistsresidency #multidisciplinary

 

Pilotenkueche

Pilotenkueche je mezinárodní rezidenční program pro umělce se sídlem v německém Lipsku.
Program poskytuje příležitost umělcům z různých oborů z celého světa pracovat a spolupracovat ve společném prostoru. Cílem je podpořit tvůrčí zkoumání a výměnu mezi umělci a podnítit kritický dialog a reflexi. Rezidence je zpoplatněná, součástí je ale vlastní ateliér s veškerým technickým vybavením, participace na výstavním projektu, konzultace s kurátory a další.

#worldwide #opencall #artistresidency #multidisciplinary

 

Unit 1 Gallery | Workshop

Unit 1 Gallery | Workshop je výstavní a rezidenční prostor v Londýně, který je jedinečný svým přístupem k přiblížení umělců a jejich postupů veřejnosti. Podporuje různorodou škálu začínajících i profesionálních umělců tím, že jim poskytuje prostor a čas pro rozvoj jejich praxe, navazování kontaktů v rámci naší rostoucí komunity, mentoring ze strany členů týmu a především představení rozsáhlé sítě sběratelů, uměleckých pedagogů, odborníků a návštěvníků.
#worldwide #artistresidency #multidisciplinární

#worldwide #artistresidency #multidisciplinary

 

PRAKSIS

PRAKSIS je nadnárodní umělecký a kulturní katalyzátor se sídlem v norském Oslu. PRAKSIS byl založen jako charitativní organizace v roce 2015. Propojuje různé umělce, myslitele a veřejnost s norskou kreativní ekologií prostřednictvím tematických programů, které se zaměřují na naléhavé problémy naší doby. Programy jsou různě dlouhé, většinou od jednoho měsíce. Rezidenční pobyty jsou bezplatné a zahrnují zprostředkovaný program návštěv, akcí a dalších aktivit. Pro rezidenty je zajištěno pohodlné ubytování v centru Osla. Zahraniční žadatelé také obdrží stipendium ve výši 3000 NOK. 

#worldwide #artistresidency #opencall #multidisciplinary

 

La Macina di San Cresci

La Macina di San Cresci se nachází nad městem Greve in Chianti v srdci Toskánska (IT), mezi dvěma velkými renesančními městy: Florencií a Sienou. Rezidence nabízí příležitost pracovat daleko od omezení každodenního života. Uchazeči musí předložit návrh práce, kterou by chtěli během rezidenčního pobytu realizovat. Návrhy mohou zahrnovat konkrétní projekty, které mají být vypracovány nebo dokončeny (např. kniha, film, skladba, umělecké dílo atd.), nebo výzkum určitého tématu či problému. Rezidence bývají dlouhé od 7 do 90 dní. 

#worldwide #artistresidency #multidisciplinary #culturalprofessionals

 

Fire Station Artists‘ Studio

Rezidence Fire Station Artists‘ Studios poskytují umělcům dotované a samostatné obytné a pracovní prostory v centru Dublinu. Rezidenti FSAS pracují v široké škále oborů a procházejí vysoce konkurenčním výběrovým řízením, aby jim byla rezidence udělena. 

#worldwide #artistresidency #multidisciplinary

 

Haus Am See

Haus am See nabízí stipendium a rezidenční pobyt pro mezinárodní i místní filmaře, kteří chtějí realizovat projekt v Berlíně nebo v okolní spolkové zemi Braniborsko.

#worldwide #residencyforfilmmakers #filmmaker

 

Takt

Takt poskytuje kreativní centrum pro umělce, kteří jsou v Berlíně noví, s cílem podpořit jejich tvůrčí energii, podpořit mezinárodní uměleckou výměnu a představit mezinárodním umělcům živé město, jako je Berlín.

#worldwide #grants #artistsresidency #multidisciplinaryartists

 

SomoS
SomoS je nekomerční umělecký prostor a artist-run-space s důrazem na mezioborové projekty, mezigenerační komunitu a rozmanitost, založený v roce 2012. Rezidenční pobyt, který obvykle trvá tři měsíce, je zaměřen na produkci, zkušenosti, kritický diskurz, navazování kontaktů a zapojení do místního dění.

#worldwide #artistsresidency #grants #opencall #multidisciplinaryartists #culturalprofessionals

 

Připravila Halima Hiri