ARCHITEKT ADOLF LOOS – MODELY A FOTOGRAFIE

Střednědobá expozice architektonických modelů a fotografií děl Adolfa Loose byla součásti retrospektivní výstavy ADOLF LOOS SVĚTOOBČAN, kterou pořádalo Muzeum hlavního města prahy ve spolupráci s národním technickým muzeem v Praze u příležitosti 150. výročí narození architekta Adolfa Loose. Unikátní kolekci architektonických modelů a fotografií postavených budov i neuskutečněných projektů v Čechách a na Moravě, jsme se rozhodli nadále zpřístupnit našim návštěvníkům v galerijním prostoru Studijního a dokumentačního centra poblíž nejvýznamnější realizace tohoto významného architekta – Müllerovy vily. Expozice se tak stane svébytnou součástí prohlídky vily, během níž se bude možné seznámit s širším obsahem informací o architektonickém díle Loose v českých zemích.

Muzeum města Prahy