Bienále Ve věci umění

Trvání:21. 7. 2022 - 23. 10. 2022
Kurátor:Rado Ištok, Renan Laru-an, Piotr Sikora a kolektiv tranzit.cz
Autor:PAW
Adresa:GHMP, Městská knihovna 2. patro, Mariánské nám. 98/1, Staré Město, Praha, 110 00

Bienále Ve věci umění 2022 probíhá od 21. července do 23. října 2022 v Galerii hlavního města Prahy v Městské knihovně, ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a v Šalounově ateliéru. Výstava a veřejný program jsou přístupné zdarma. Mezinárodní kurátorskou skupinu bienále tvoří Rado Ištok, Renan Laru-an, Piotr Sikora a kolektiv tranzit.cz. Bienále se zaměřuje na téma identity střední a východní Evropy jako politického a historického meziprostoru, který je nedílnou součástí „pevnosti Evropa“ a zároveň její periferií – postsocialistickou destinací pro kapitalistická dobrodružství. Pokouší se dekódovat komplikované vztahy mezi genderem, rasou, třídou, sexualitou a geopolitikou. Výstava zkoumá potenciál křehkosti a odolnosti, hledá kořeny násilí současnosti v traumatech minulosti a skrze jazyk současného umění a kultury chce nacházet způsoby, jak o těchto traumatech mluvit a zpracovávat je, abychom lépe pochopili ducha minulosti, který nás pronásleduje. Bienále Ve věci umění 2022 je prostor pro promýšlení konceptů alternativní budoucnosti na půdorysu vztahů, které mohou být mezigenerační, přechodné, počínající, či dokonce slabé. Výstava zohlední často opomíjené úhly pohledů, ať už se jedná o perspektivu dětí, teenagerů, chronicky nemocných, předčasně zemřelých nebo těch, kteří jsou považováni za bytosti nelidské, „monstra“, ač konají a tvoří.

 
 9. 9. 2022, 18:00 – 19:30
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Karlovo náměstí 502, Praha 2
 
Komentovaná prohlídka v češtině s kurátory bienále Ve věci umění 2022. Prohlídka bude vedena v českém jazyce. Vstup na prohlídku je zdarma a prostor je bezbariérový. Místo setkání je před vstupem do Faustova domu.

 

 11. 9. 2022, 13:00 – 18:00
Šalounův ateliér, Slovenská 1566/2 Praha 2
 
Final view / poslední den instalace i pack*. V neděli 11. září je možné naposledy zhlédnout instalaci v secesní budově Šalounova ateliéru na pomezí Vinohrad a Vršovic. Gabris, Kotlár a Jugravu svůj projekt pro bienále Ve věci umění 2022 vytvořili pod společnou identitou i pack*. V projektu Mould Mix Melt Stir Break Pinch SUGAR Repeat.*recept proti rasismu zpracovávají umělci téma cukru jako nejvypjatější komodity v postkoloniálním světě.

 

 13. 9. 2022, 15:00 – 18:00
Galerie hlavního města Prahy (GHMP), Městská knihovna, 2. patro, Mariánské náměstí 98, Praha 1
 
Setkání s kolektivem Prádelna
Kolektiv Prádelna se jednou týdně pravidelně schází, společně přemýšlí a tvoří. Návštěvníci tak budou mít příležitost kolektiv poznat a zúčastnit se tohoto setkání. Ženy v kolektivu mají zkušenosti s životem na ulici. Přály by si, aby lidé, kteří do galerie chodí, viděli, jak pracují. Chtějí, aby lidé, kteří do galerie nechodí, nebo ani z různých důvodů chodit nemůžou, mohli přijít a zkusit dělat umění jako ony.

 

 15. 9. 2022, 18:00 – 19:30
Galerie hlavního města Prahy (GHMP), Městská knihovna, 2. patro, Mariánské náměstí 98, Praha 1
 
Komentovaná prohlídka s kurátory bienále Ve věci umění 2022. Vstup na prohlídku je zdarma a prostor je bezbariérový. Místo setkání je u pokladny galerie.

 

 

 

Bienále Ve věci umění