NET – V SÍTI UMĚNÍ: JAKUB HOŠEK

Trvání:17. 7. 2022 - 16. 9. 2022
Autor:Lenka Bakešová
Adresa:A.M.180, Jeronýmova 88/9, Praha 3, Praha, 130 00

V konverzační podcastové sérii NET rozplétáme a analyzujeme sítě spolupráce v umění. Jak spletitou cestou prošly výrazné osobnosti místní umělecké scény? A kam směřuje současné umění?

 

Šestý díl podcastové série NET se věnuje nezávislé umělecké scéně a komunitním projektům, které fungují jako živná půda a podhoubí pro celý ekosystém umění. Jak přežívá DIY? A co radí studentům zakladatel jedné z prvních českých alternativních galerií Jakub Hošek?

Jakub Hošek je kulturní aktivista a přední český umělec, jehož tvorba osciluje mezi obrazem a objektem. Jeho malby, kresby a instalace, promlouvají k divákům eklektickým jazykem, ve kterém lze zachytit stopy kaligrafie, komiksu a napojení na hudební scénu. Sám vystudoval Akademii výtvarného umění, kde nyní vede studenty ateliéru Malby 3 (společně s Josefem Bolfem a Nik Timkovou). V roce 2003 založil se svou sestrou Anežkou Hoškovou a Štěpánem Bolfem kolektiv a galerii A.M. 180, s nímž od roku 2009 organizují komunitní multižánrový festival Creepy Teepee. V rámci obou projektů se Hošek zasazuje o import nejprogresivnějších světových témat a uměleckých tendencí do místního prostředí.

Galerie A. M. 180 funguje již dvacet let jako nekomerční galerie, ve světě jsou pro tento způsob fungování v galerijním prostředí zažité názvy „off space”, „project space” nebo „artist run space”. V Česku se zatím uchytil název protikladný ke klasickému pojetí komerční – čili privátní galerie, která se primárně věnuje prodeji uměleckých děl. Oproti tomu nezávislé prostory často vedené kolektivem umělců či kurátorů se primárně věnují vystavování umění a hledání nových talentů či témat, jež se vyhraňují oproti mainstreamu. Z prosperujícího podhoubí alternativní kultury se pak etablují umělci do velkých výstavních institucí. Nekomerční v tomto smyslu znamená neziskový. Hlavním kapitálem pro galeristu i umělce v „undergroundovém prostředí” je proto nadšení a láska k umění, které jsou z dlouhodobého hlediska náročné investice. „Během 20 let provozu galerie se náš pesimismus dostavil několikrát, aby se pak zase převrátil do entuziasmu a chuti dělat to dál. Mně osobně galerie pomáhá udržovat si kontakt s umělci a komunikovat s uměleckou komunitou napříč světem,“ říká Hošek.

„Funguji hodně komunitně a na komunitě mi záleží. Romantická představa umělce jako osamělého génia v dnešním světě je nereálná. Současné umění z jeho definice není jen o estetice, ale také o společenských tématech, které současná generace řeší a ty se z undergroundu dostávají do mainstreamu“, vysvětluje Hošek to, v čem je alternativní umělecká scéna tolik důležitá. 

„Celý umělecký svět funguje podle jasných pravidel, která vznikala staletí. Pokud to člověk nepříjme nebo si neuvědomí, že to takhle je, může mít velký problém. Myslím si, že způsob fungování v umění od artist run space po velké instituce je daný, je hlavně potřeba nalézt informace o tom, jak to chodí, kdo se na scéně pohybuje a kdo je vaše publikum,“ radí Hošek mladým umělcům, kterým doporučuje také sledovat mezinárodní platformy a navštěvovat zahraniční rezidence.

„Až časem jsem přišel na to, že pokud člověk funguje v nějaké komunitě, v tomhle případě umělecké, tak si od té komunity něco bere a zároveň by do té komunity měl něco vracet, je to o oboustranném vztahu, jinak sklouzne do takového sobectví,“ vysvětluje Hošek.

Dost často srovnávám uměleckou a hudební komunitu. V hudbě pozbývá smysl být zastoupen ‚major labelem‘, který z umělců jen těžil, což nabourali free streamovací platformy. Podobně se něco mění i ve vizuálním umění, a proto mě zajímá, jestli je galerista ještě rovnocenným partnerem umělce – protože zvláště v českém prostředí mu často neposkytuje ten servis, co by mu poskytovat měl. 

„V rámci až 50%, které si galerista bere za prodej díla, musí umělec dostat ucelený servis a vztah obou partnerů musí být rovnocenný. Těžko se ten funkční model pak zprostředkovává studentům, jelikož v českém prostředí je vtah galeristy a umělce často nefunkční nebo netransparentní. Bohužel toto prostředí může být až toxické a umělci jsou pak mnohokrát frustrovaní. Absolventi AVU mnohdy ale ani nemají žádné nabídky a jsou vděční za každou příležitost,“ uvažuje Hošek. Dodává, že se místní scéna v podstatě pořád snaží najet na západní model. V mezinárodním kontextu se ale už objevuje otázka jestli jsou kamenné galerie ještě potřeba, protože je v mnoha ohledech nahrazují online platformy.

 

„Umění má ve společnosti významnou roli. Umělec má v rukou velkou zodpovědnost, díky tomu, že umění a kultura mají možnost okupovat veřejný prostor, mají také možnost formovat společnost. Umění v každé době slouží jako vznešená pravda, kterou se potřebujeme obklopovat, abychom mohli fungovat,“ odpovídá Hošek na otázku, jakou roli má umění v 21. století.

 

K odběru podcastu se můžete přihlásit na Spotify a Apple podcasts.