MARIAN PALLA – HLÍNA

Trvání:7. 9. 2022 - 5. 10. 2022
Kurátor:Martina Mrázová, Miroslav Jiřele
Autor:Etcetera Art
Adresa:Etcetera Art, Hradební 761/3, Praha 1 - Staré Město, Praha, 110 00

Marian Palla (1953) patří k nejstarší generaci umělců brněnského konceptuálního okruhu. Výstava se zaměřuje na jeho materiálovou tvorbu, kterou zpravidla určuje sémantická hra mezi obrazovými a textovými významy, obnažující paradoxy a absurdity obecných principů a konvenčních představ o umění i světě kolem nás. K Pallovým nejzákladnějším materiálům patří právě hlína, kterou už počátkem 80. let učinil nezbytnou součástí svých akcí. Z hlíny však začal vytvářet také objekty, asambláže a malby, k nimž se v posledním desetiletí přidala i tvorba „neutilitární“ keramiky, která představuje další způsob, jímž můžeme osvobozovat mysl od zavedených konvencí a alespoň trošku se přiblížit k poznání, k čemu to všechno vlastně je.

Etcetera Art