MOVE: Intimita jako vzdor

Trvání:10. 6. 2022 - 9. 10. 2022
Kurátor:Caroline Ferreira, Michal Novotný
Autor:PAW
Adresa:Národní galerie, Dukelských Hrdinů 47, Holešovice, Praha, 170 00

Letošní ročník akce MOVE, kterou od roku 2017 pořádá pařížské Centre Pompidou, se poprvé divákům představuje také v Praze, přičemž letos je hlavním tématem intimita a způsob jejího vystavování. Na konci 60. let ženské umělkyně podle zásady, že soukromé je politické, tematizovaly ve své tvorbě, zejména v médiu videa a fotografie, svůj soukromý život: své soukromé prostředí, svá těla, romantické vztahy i sexualitu. Intimita byla v patriarchální společnosti bagatelizována a odsouvána do soukromé sféry, vnímané jako protipól univerzálních, základních společenských témat. Pro tehdejší feministické teorie však rozkrývání každodenní zkušenosti žen představovalo prostředek odhalování mechanismů dominance a rozvíjení kolektivního vědomí. V tomto ohledu je intimita nástrojem emancipace menšin. 

 
15. 9. 2022 16:30, rezervace ZDE
Komentovaná prohlídka výstavy s Markétou Čejkovou. 

Národní galerie Praha ve spolupráci s Centre Pompidou