PAW23 4 SPECIAL EXHIBITIONS: CHRÁMY PENĚZ

Trvání:21. 9. 2023 - 24. 9. 2023
Autor:Jana Pavlová

Vernisáž / Opening: 22. 9., 17.00 

Budovu bývalé banky v centru města v Jeruzalémské ulici 4 poskytl partner festivalu PAW, společnost PSN, aby se z nevyužívaného objektu na čtyři dny stalo výstavní místo. Na několika podlažích banky z nultých let se setkává příznačná estetika „chrámů peněz“ s kritickou reflexí a intervencemi mladé i střední generace umělců z východní Evropy. 

Těšit se můžete na výstavy PRIVATIZACE, GALERIE MOLSKI, CHRÁMY PENĚZ a WHO MOVED MY CHEESE ?

JANA PAVLOVÁ: POSTMODERNÍ ARCHITEKTURA BANKOVNÍCH DOMŮ A SPOŘITELEN V DEVADESÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ 

#book #popup 

Architektonické monumenty, které symbolicky zpřítomňují avantgardní étos transformace společnosti po pádu totalitního režimu a budování nového demokratického státu v režii Václava Havla a Václava Klause. Dnes jsou již neodmyslitelnou součástí genia loci mnoha českých měst, kdy zastupují paměťovou vrstvu, která ovšem rychle a nenávratně mizí. Kniha přináší příběhy jednotlivých bankovních domů, které odrážejí specifický regionální kolorit a osobní přístup jejich architektů. Poodhaluje, jaké významy utvářejí křehkou postmoderní identitu této architektury, která vznikala v kontextu chaotické a hořkosladkými emocemi prodchnuté přerodové doby.