PLAN_T: Christelle Havranek

Jaká témata a jaké otázky otevírají velké instituce, mezi které patří Kunsthalle Praha? Jak fungují Kunsthalle v mezinárodním networku? A jaká témata budou v budoucnu rezonovat světem umění?

Pozvání do dalšího dílu série PLAN_T přijala Christelle Havranek. Christelle pochází z Francie, kde studovala dějiny umění, kritiku a správu sbírek. V Čechách působila dlouhá léta ve Francouzském institutu. Nyní jako hlavní kurátorka umění připravuje výstavní program Kunsthalle Praha.

Kunsthalle Praha funguje rok a půl a během této doby v rámci svých výstav instituce reflektovala spoustu témat. “První velkou výstavou jsme zkoumali vývoj elektřiny a způsob, jakým transformovala uměleckou tvorbu. S tím je spojeno spousta otázek ohledně toho, jaký má technologie vliv na svět umění. To bylo velké téma na začátek, na které jsme potom navázali tématem sběratelství. Začali jsme sérii “Ways of collecting” skrze kterou vždy sledujeme jednu sbírku a její příběh. Tím chceme poukázat na to, jak je sběratelství různorodá činnost. Zkoumali jsme ale také svět přírody skrz audiovizuální projekt prezentovaný skrze Signal Festival, ale také třeba architekturu minulosti skrze site specific instalaci, vztah analogovým nosičům a v současnosti zkoumáme bohémský styl života – témat, které divákům představujeme je opravdu hodně,” popisuje výstavní koncepci Kunsthalle Praha Christelle Havranek.

Jádro programu Kunsthalle Praha je v propojení mezi místní a mezinárodní scénou. K tomu dochází různými přístupy, jakými jsou skupinové výstavy, které přináší divákům širší kontext nebo přizváním hostujících kurátorů, kteří připraví výstavu jako dialog mezi českými a zahraničními umělci. Role Kunsthalle jako velké instituce vychází ze snahy prorazit v lokálním i zahraničním prostředí. “Naše fungování je dialogem mezi tím, co se děje mimo České Republiky a uvnitř. Zviditelnění českého umělce v mezinárodním kontextu je způsob upozornění dosahu umělce a naopak – zahraniční umělci vystaveni zde si mohou uvědomit analogii napříč kontextem dané země. Právě o toto propojení nám jde nejvíce,” popisuje Christelle Havranek. Právě na zařazení zahraničních umělců do českém kontextu je založen koncept výstavy Bohemia: příběh fenoménu, která je v Kunsthalle Praha k vidění až do 16. října 2023.

Podle Christelle Havranek umělci a umělkyně v Česku řeší podobná témata, jako která se řeší všude jinde ve světě. Forma se ale liší kvůli ekonomickým možnostem, ale také kvůli zkušenosti postkomunistického světa, která je jiná než ta dlouhodobě kapitalistická. Tato minulost se odráží například ve vztahu ke klimatické krizi nebo k problematice patriarchálního světa. Pro Christelle je profesně zajímavé být právě mezi těmito dvěma společnostmi, díky tomu má možnost vnímat například to, jaký je rozdíl být feministkou ve Francii a v České Republice. 

Pro budoucnost umění Christelle Havranek doufá v akceptování jiné než lidské inteligence. “V umění bychom potom mohli vidět jiný způsob než ten, který dokáže vnímat člověk, v reakci na nové technologie a umělou inteligenci. Připravovaná výstava Elmgreen & Dragset: READ bude právě reflektovat možnou budoucnost, ovlivněnou novými technologiemi. Bude reflektovat knihy jako segment civilizace ohrožený digitalizací. Umělci Elmgreen & Dragset ze Skandinávie žijící v Berlíně vytvoří pro Prahu prostor knihovny v rámci kterého budou konfrontovat literaturu, umění a otázku našeho vztahu k fyzickým knihám v době digitalizace”. Výstavu Kunsthalle Praha zahájí v listopadu tohoto roku. 

 

K odběru podcastu se můžete přihlásit na Spotify a Apple podcasts.

Podcast byl realizovaná za podpory Státního fondu kultury.