Opening v Národní Galerii

Opening výstav a vstup zdarma se uskuteční spolu se zahájením Prague Art Weeku 21. 9. 2023, 19.00–22:00 

Od 21. září se návštěvníkům otevírají všechny participující galerie a další místa věnovaná umění. Slavnostní zahájení festivalu proběhne ve čtvrtek 21. 9. od 19 hod. společně s Openingem Národní galerie Praha (NGP) ve Veletržním paláci, kde bude v letošním roce umístěno také centrum pro profesionály, tzv. Superstudio.

Opening Národní galerie Praha zahájí novou výstavu Akvarel mezi Prahou a Vídní a výstavu HYPERTENSION23, která je součástí Fotograf Festivalu #13. Návštěvníci během čtvrtečního openingu budou moci zhlédnout i nedávno otevřené expozice ze sbírek NGP s názvem 1939–2021: Konec černobílé doby, 1956–1989: Architektura všem i stálé expozice 1918–1938: První republika a 1796–1918: Dlouhé století.

Opening NGP završí performance Higher italského umělce a choreografa Michele Rizzo, který svou práci vůbec poprvé představí v Praze. Performance se koná ve spolupráci NGP, Lunchmeat a PAW. Slavnostní zahájení Opening NGP a celý program PAW23 pro širokou veřejnost, včetně komentovaných prohlídek, doprovodných událostí a workshopů, budou přístupné zdarma.

AKVAREL MEZI PRAHOU A VÍDNÍ 

22. 9. 2023 – 7. 1. 2024 

Akvarel, tedy práce s vodou ředěnými barvami na papíře, stojící na pomezí kresby a malby, je v dějinách výtvarného umění technikou s dlouhou tradicí. Výstava představuje akvarel v jeho komplexnosti: mimo tradiční obory (veduta, krajina, portrét, interiérové vyobrazení) se zaměřuje i na další důležitá témata, jako je akvarel v rukou malířek a akvarelová skica. Výstava se neomezuje jen na období biedermeieru, které bývá s akvarelem nejčastěji spojováno, ale sleduje význam a využití akvarelu až do přelomu 19. a 20. století. 

AUTOR KONCEPTU: Petr Šámal 
KURÁTORKA: Petra Kolářová 
UMĚLCI: Jan Novopacký, František Kupka, Vojtěch Hynais, Bedřich Havránek, Thomas Ender, Josef Mánes, Rudolf Alt, Vincenc Morstadt, Amálie Mánesová, Louisa Berková a Hermína Laukotová 

FOTOGRAF FESTIVAL #13: HYPERTENSION23 

22. 9. 2023 – 11. 2. 2024 

Třináctý ročník Fotograf Festivalu s názvem Hypertension23 je vizuální novelou kombinující text s obrazem. Z hlediska tématu se zabývá tenzí, kterou v naší mysli vyvolávají technologie vystavující naši pozornost nepřetržitému vizuálnímu tlaku, abychom si něčeho všimli, něco emocionálně prožili a reagovali. Projekt se věnuje hledání nové identity lidské bytosti, jejíž původní podobu abstrahoval digitální prostor. Ten nás naučil nově přemýšlet o sobě a o lidskosti. 

Během vernisáže v Národní galerii Praha se uskuteční performance Stefa Van Looverena

AUTORKA KONCEPTU: Monika Čejková 
KURÁTORKY: Monika Čejková
UMĚLECKÁ ŘEDITELKA: Světlana Malinová 

1956–1989: ARCHITEKTURA VŠEM 

Expozice se zaměřuje na architekturu a životní styl mezi lety 1956–1989 v Československu. Životní styl je fenoménem, ve kterém se protínají každodenní zkušenosti a prožitky s architekturou a designem jako tvůrčími disciplínami. Výstava prezentuje významná díla od autorů a autorek jako jsou V. Aulický, V. a V. Machoninovi, F. Cubr, K. Prager, A. Šrámková, tvůrčích kolektivů jako Sial Liberec a další, doplněná o filmy z Národního filmového archivu a dobové publikace. 

HLAVNÍ KURÁTORKA: Helena Huber-Doudová

1939–2021: KONEC ČERNOBÍLÉ DOBY 

Expozice prezentuje umění jako svědectví doby: výsledek nejen čistě autorských, ale i společenských, politických a ekonomických sil. Tvoří ji více než 300 děl pouze ze sbírek NGP bez jakýchkoliv zápůjček. Expozice není založena na hierarchickém výběru nejlepšího, ale na snaze pochopit motivy, jaké umění bylo v dané době vytvářeno a proč. Cílem je ukázat, že v umění existovalo více různých pojetí umělecké kvality vedle sebe a současně. 

KURÁTORSKÝ TÝM: Michal Novotný, Eva Skopalová, Adéla Janíčková