PLAN_T: David Korecký a René Rohan

Kultura je dobrá investice, obohacuje naše životy, klíčí v ní nové myšlenky. Mimo nehmotné investice, které si může dovolit každý, je tu pro některé z nás možnost investovat do výtvarného umění peníze. Jaké jsou možnosti, na kterého umělce vsadit? A jaké plody naše investice přinese?  V podcastu PLAN_T jsme tentokrát přivítali Reného Rohana a Davida Koreckého z investičního fondu ARTEFIN.

 

Koupit umělecké dílo můžete primárně od umělkyň a umělců nebo v galeriích. Jedná se zpravidla o díla, která se na uměleckém trhu objevují poprvé a jejich cena se odvíjí společně s vývojem daného autora a uměleckých trendů. Umělecké dílo s historií s tzv. proveniencí pak můžete prodat v sekundárním trhu s uměním skrze aukční domy. Třetí možností je svěřit nákup a prodej umění do rukou odborníků z investičních fondů. 

V Praze existují tři investiční fondy a každý funguje odlišným způsobem. „Investiční fond ARTEFIN je otevřený veřejnosti, protože se do něj dá investovat formou retailu přes prodejce, kteří mají v portfoliu osoby, které chtějí investovat do různých investičních fondů a využít ho mohou lidé přímo z ulice, není uzavřen a omezen na lidi, které známe osobně. Zároveň se odlišujeme úzkým specializovaném na současné umění žijících autorů,” popisuje fungování Investiční fondu ARTEFIN René Rohan, jeden ze spoluzakladatelů fondu. 

Podle jakého klíče umělce zastoupené fond vybírá a podle čeho modeluje potenciál vzrůstající ceny díla? David Korecký v podcastu zastupuje právě expertní poradní tým, který je složen ze čtyř odborníků a každý pochází z jiného prostředí. Prostředí Davida Koreckého je úzce spojeno s kurátorstvím současného umění, s kontextem institucionálních výstavav a s osobním zájmem o to, co se děje ve světě umění po obsahové stránce. „Výběr umělců je založen na tom vybírat díla, která se v průběhu let finančně zhodnotí. Předchází analytická práce a to jak po stránce statistické, tak například z hlediska výstavní historie a odborné zhodnocení hodnoty a nadčasovosti, kterou v sobě díla nesou. Dále také jakou tvoří konzistenci a kariérní perspektivu,” popisuje Korecký a dodává, že jsou tato kritéria souborem dat, zkušeností a očekávání. „Není to náhodný a subjektivní výběr, ale z větší části analytika a potom předpoklad.”

Největší výhodou nákupu uměleckých děl skrze investiční fond je to, že se investice stane majetkem fondu a vyhne se tak budoucímu zdanění. Dalším důvodem může být to, že se dílo dostane do dobrých rukou a je o něj náležitě postaráno. Fond ARTEFIN se snaží vybudovat reprezentativní sbírku a zároveň díla zapůjčují, pořádají výstavy. Sbírka začne mít renomé a následné zhodnocení bude daleko větší, než u děl, která jsou uskladněná doma. Fond už vsadil například na umělce a umělkyně jakými jsou Stanislav Kolíbal, Jiří Sopko, Milena Dopitová, Pavla Sceranková a ze zahraničních například Wilhelm Sasnal nebo Michael Müller. 

Jaká jsou nejčastější rizika při nákupu uměleckých děl? Může se zdát, že nákup starého umění je bezpečnější, než v případě nákupu děl žijících umělců. Na trhu se ale často objevují falza a potom veškerá hodnota obrazu klesne z milionů na nulu. K takové situaci nemůže dojít v případě nákupu děl žijících umělců, ti vždy dílo potvrdí certifikátem pravosti. “U starého umění se toto nemůže nikdy s jistotou potvrdit, ačkoliv byla potvrzena experty, tak se stejně následně při rozboru barev ukázalo, že se o falzum jedná,” dokresluje riziko René Rohan. 

Na diskuzi odborníků na téma Falza v umění se můžete těšit 21. září 2023 v rámci festivalového Superstudia.

A co by si zástupci fondu do budoucna přáli trhu umění v Čechách? David Korecký pro umělecký trh doufá ve stabilitu a jednost cen a kontinuální sbírkovou činnost veřejných institucí, které bývají nejlepším signálem pro soukromé sběratele. Ty potom dokazují, že se jedná o ověřené dílo, autora nebo období, do kterého se vyplatí vložit větší obnos peněz. Právě to potom může motivovat širší sběratelskou komunitu. Umělcům a umělkyním by přál aby dokázali držet své ceny a aby sběratelé nehleděli na to, zda kupují od galeristů nebo od umělců a umělkyň. René Rohan dodává, že by přál českým umělcům prosadit se na zahraničním poli. Investiční fond ARTEFIN se snaží právě o podporu umělců a umělkyň skrze navázání spolupráce se soukromými galeriemi, které jim mohou poskytovat servis ve formě katalogů, výstav, pozvání na veletrhy. “Doufám v propojení těchto světů – lidí kteří mohou finančně podporovat a lidí, kteří chtějí do umění investovat,” dodává René Rohan.

 

K odběru podcastu se můžete přihlásit na Spotify a Apple podcasts.

Podcast byl realizovaná za podpory Státního fondu kultury.