PLAN_T: JAN DOTŘEL

Jak v prostředí uměleckého provozu plánujeme, na co sázíme a díky čemu rostou naše projekty?

Jak pěstovat vztah mezi uměním a vědou? Jakým způsobem se můžeme stavět k otázkám revizionismu a dekolonionalismu v rámci soukromých sbírek? Co nám vyklíčí ze současného diskurzu a jak udržet rozmanitost přístupů k aktuálním tématům? Na tyto otázky odpoví Jan Dotřel, host druhého dílu podcastové série PLAN_T.

Jan studoval Estetiku na Karlově Univerzitě a záhy po studiu začal pracovat v galerii Kvalitář, kde nyní působí jako hlavní kurátor. Galerie Kvalitář je na scéně už 11 let a byla založena s původní ideou soudobé umělkyně Jany Bernartové jako platforma k propojení výtvarného umění a designu. Právě tato syntéza v galerii přetrvává a pod vedením Jana se soustředí na střet výtvarného umění a sculpture designu. „V současné době se zaměřujeme na vztah etablovaných umělců s těmi úplně začínajícími. Spojujícím leitmotivem, který jsem do koncepce vnesl je potom syntéza umění a vědy, což definuje náš výstavní plán,” popisuje Jan Dotřel současný záměr galerijního konceptu.

Právě tento diskurz, který propojuje výtvarné uměním s ostatními obory je v současnosti stále aktuálnější. K mimouměleckým vazbám vyzýval mimo jiné i filosof Bruno Latour, který chápal umění jako pole pro oboustrannou spolupráci a multioborovost. Galerie Kvalitář zároveň zastupuje hlavně umělce a umělkyně, kteří ve své práci reflektují metafyzický přesah. “K takovému přesahu právě velká část umělců využívá právě mimoborovosti, zaměřují se na vědu – geometrii, astronomii, geologii, exaktnější obory a exaktní přístup obohacují o hlubší smysl,”doplňuje Dotřel.

Aktuálně Kvalitář představuje výstavu ANALOGON ze sbírky Oldřicha Th. Uttendorfského. „Pan Uttendorfský má unikátní vztah ke sbírání umění, ale také k přírodě. Současná výstava je vyjádřením důvěry a vzájemné spolupráce, je představením mimořádnosti této sbírky. Přírodniny, artefakty typu kabinet kuriozit, současné umění, prastaré umění sahající do Mezopotámie, Antiky, Starého Egypta vytváří prapodivný konglomerát věcí, které mají unikátní vizuální hodnotu, kterou si pan Uttendorfský buduje,” říká Jan a dodává, že sbírka obsahuje několik desítek věcí, které si majitel kurátoruje sám. Právě tento charakter a genius loci se Dotřel se spolu kurátorkou Lenkou Lindaurovou snažili přenést do Kvalitáře. 

Výstava také otevírá otázky navazující na současný postkoloniální diskurz. Je koncipována jako věrný odraz sbírky a většina akvizic z problémových postkoloniálních vznikla před padesáti či šedesáti lety, tedy v naprosto rozdílné době. V současnosti ale sběratel nekupuje nic, co by bylo nějakým způsobem kontroverzní. „Veškeré artefakty pocházející z problematických zemí tak byly zakoupeny před postkoloniálním diskurzem a pan Uttendorfský nyní podporuje muzea mimoevropského umění vznikající v těchto oblastech,“ popisuje Jan sběratelův přístup a dodává, že určitá kontroverze je součástí konceptu výstavy, který vyzývá k oboustranné debatě nad těmito tématy.

Z hlediska plánování a  zasévání semínek na poli umění pak podle Jana můžeme očekávat sklizeň jako následek současné reflexe aktuálních témat uměleckými přístupy. Pro spoustu problematik může být umění vhodnou formou artikulace a podle kurátora často nelze nalézt lepšího způsobu vyjádření. Setkání vědce, filosofa a umělce, kteří se navzájem doplňují v rámci jednoho výstavního projektu tak může být úrodným momentem, který vede ke vzájemnému obohacování, ovlivnění a k udržení diverzity přístupů. Umění chápe jako jeden z nejstabilnějších pilířů lidské civilizace a právě v takovou rozmanitost a mezioborovost Jan Dotřel pro jeho budoucnost doufá.

 

K odběru podcastu se můžete přihlásit na Spotify a Apple podcasts.

Podcast byl realizovaná za podpory Státního fondu kultury.