Ztracen v…

Trvání:13. 10. 2022 - 8. 1. 2023
Kurátor:Leoš Válka, Otto M. Urban
Autor:PAW
Adresa:DOX, Poupětova 1, 7, Praha, 170 00

Výstava představí průřez dílem Vladimíra Doležala. 

Jeho malířská a kreslířská tvorba je propojena s jeho zkušeností restaurátora. Hluboké chápání významu figurativního obrazu, tedy representace archetypálních fenoménů lidského bytí, je pro Doležalovu tvorbu určující. Doležal se nicméně vyrovnává s celou výtvarnou tradicí, k níž přísluší, včetně nové a nejnovější – abstraktní a konceptuální. Také autorská kniha jako žánr má v Doležalově tvorbě mimořádný význam. Jeho tvorba na tomto poli zahrnuje řadu kategorií od knih-deníků přes drobné zásahy do existujících knih či jiných tisků, jež autor v knihu zpracoval, až po prostorové knižní objekty.

 

Centrum pro současné umění – DOX