PAW TIP #7: LIDSKÉ I NE-LIDSKÉ

Jaká témata rezonují napříč aktuálními výstavami v pražských galeriích? Máme pro vás další tipy na výstavy současného umění, které tentokrát reflektují téma člověka a vztahu k jeho prostředí a k dalším živočišným druhům. V Galerii Kuzebauch můžete navštívit sochařskou výstavu Larse Widenfalka Facing Time, která tématizuje vztah člověka k životnímu prostoru napříč časem, skrze inspiraci starými mýty. V hunt kastner probíhá výstava Gastro Guilt Daniely & Lindy Dostálkových, umělkyně skrze sérii nových fotografických prací ilustrují materiální i symbolický vztah k potravinářskému průmyslu a gastronomii. V Galerii NoD zase můžete navštívit skupinovou výstavu Niche Construction, vycházející z jiných než lidských perspektiv v rámci mezioborového dialogu mezi uměním a biologií.

Lars Widenfalk – Facing Time
Galerie Kuzebauch
26. 7. – 08. 9. 2023

Švédský sochař Lars Widenfalk je jedním z těch, kterým se podařilo navázat na tradici figurativní tvorby. Jeho sochy představují fragmenty hlav a těl připomínající posvátné artefakty vylovené z vraků dávno zapomenutých lodí. A právě slovo fragment je pro jejich pochopení důležité – ona neúplnost totiž vybízí k představivosti. Widenfalk sice vytváří scénu, která svádí směrem k ruinám, avšak nabízí záchytné body. Dál už ale neprozradí nic. Jeho přístup je tak téměř archeologický – k tomu, co se pod nánosem kamene ukrývá, se musí dopracovat.  Ve vystavených dílech vrací pohled zpátky k člověku i jeho vztahu k životnímu prostoru.

Daniela & Linda Dostálková: Gastro Guilt
hunt kastner
20. 7. – 02. 9. 2023
kurátorka: Caroline Krzyszton

Daniela & Linda Dostálkové ve své práci často zkoumají složité problémy, s nimiž se potýkají ochránci zvířat, přesvědčovací strategie jejich kampaní a vizuální jazyk, z něhož čerpají. Snaží se poskytnout divákovi co nejotevřenější výklad k alegorizaci konceptu univerzálního zohledňování nelidských druhů. V této nové sérii prací se umělkyně zaměřují na náš komplexní vztah ke gastronomii a potravinářskému průmyslu. Cílem série Gastro Guilt je prezentovat lyrický, přesto stylizovaný a chladný dojem ze současného gastro průmyslu. Bezchybné kompozice odkazují na vysoce mechanizované a hygienické výrobní postupy, za nimiž najdeme znepokojivý pohled na průmyslovou výrobu potravin, která se jeví jako utopie úzce spjatá s naší každodenní stravou. 

Niche Construction
25. 7. – 14. 9. 2023
Galerie NoD

Umělci: Gerard Ortin Castellvi, Shezad Dawood, Pilar Mata Dupont, Andro Eradze, Martin Netočný, Andrey Shental, Adam Vačkář

Biologové: Vojtěch Abrahám, Martin Adámek, Jindřich Brejcha, Kristýna Eliášová, Roman Figura, Petr Tureček, Martin Weiser

Kurátoři: Adam Vačkář a Jindřich Brejcha / Transparent Eyeball

Výstava Niche construction se soustředí na mezioborový dialog mezi uměním a biologií, dvou diametrálně odlišných systémů poznání, stejně jako platforma Transparent Eyeball kurátorů výstavy, umělce Adama Vačkáře a biologa Jindřicha Brejchy.  Zájem o mezioborovou spolupráci vzešel vzájemně od obou z potřeby přibližovat hlubší biologické procesy utvářející nejen lidskou podstatu a podstatu námi obývaného bližšího i vzdáleného prostředí široké veřejnosti. Ve výstavě jsou díla českých a zahraničních umělců – jejich tvorba je představena v České republice vůbec poprvé. Umělci se formou pohyblivého obrazu a biologové formou textu obrací společně na konkrétní přírodní procesy, za kterými stojí člověk.