Federico Díaz: Na Horu

Socha „Na Horu“ česko-argentinského umělce Federica Díaze odkazuje, podobně jako architektura budov Bořislavky, na historickou obchodní stezku, která místem vedla. V minulosti jsme silnice a cesty stavěli v soutěskách či horských průsmycích tvořených ledovci nebo působením deště. Není náhodou, že slovo „stezka“ má stejný etymologický původ jako „stékat.“ Tvary „Na Horu“ odkazují na břidlici a horniny, které pod Bořislavkou miliony let sedimentovaly a které i dnes formují podobu města. Zároveň je ale na soše, po bližším prozkoumání, patrná pravidelná a zvrásněná struktura vytvořena strojem. Dílo tak evokuje pnutí mezi přírodou a lidstvím. Připomíná trvalost, která nás přesahuje stejně tak jako schopnost člověka adaptovat sebe a své okolí. Socha „Na Horu“ váží 57 000 kilogramů a je vysoká 7,5 metru. Tým Studia Federica Díaze speciálně pro její realizaci vyvinul technologii robotické fabrikace So Concrete a jako materiál zvolil vysokopevnostní beton UHPC (Ultra High Performance Concrete), který umožnil vytvořit subtilní a zároveň monumentální dílo.

Bořislavka Centrum