SUPERSTUDIO PAW23

Podívejete se na fotogalerii ze Superstudia Prague Art Week 23, keteré proběhlo 21. září 2023, 11:00 – 18:00 hod.

fotodokumentace: Jakub Červenka

Program pro profesionály v Superstudiu představil čtyři tematické bloky Art Reflection, Art Career, Art Service a Art Collecting, které bude poté možné zhlédnout na youtube a webových stránkách festivalu.

Diváci měli možnost nahlédnout na to, jak se organizují úspěšné mezinárodními projekty profesionálů v umění, poslechnout si diskuzi o problematice obchodu s uměním a falzy, poučit se o životní dráze české umělkyně mezinárodního významu Magdaleny Jetelové a práci Tadeáše Podrackého, seznámit se s vizemi sběratelek umění Kateřiny Havrlant a Pavlíny Pudil. Na místě byla k vidění vybraná díla Jiřího Matějů a Lukáše Raise.

Superstudio pořádali Prague Art Week ve spolupráci s Národní galerií Praha.

 

PROGRAM SUPERSTUDIA:

21. 9. 2023, 11.00 – 12.00 

ART REFLECTION 

V otevřené debatě profesionálů hledáme cesty k mezioborové spolupráci, sdílení zdrojů, poznatků a procesů v kolaborativních projektech, networkových skupinách, festivalech a přehlídkách napříč kreativními odvětvími po celém světě. V loňském roce jsme vytvořili NET, nyní je čas na PLAN_T! Diskuzi profesionálů povede Jen Kratochvil, Tjasa Pogačar a hosté Francis Ruyter, Bori Szalai a Camille Hunt.

(partner diskuze SUMO Prague, mediální partner Art Antiques) 

 


 

21. 9. 2023, 14.00 – 15.00 

ART CAREER 

Jak rostou velké osobnosti výtvarného umění? Jak plánují své projekty? A na co sázejí? Umělkyně Madalena Jetelová a umělec Tadeáš Podracký otevřeně pohovoří o jejich mezinárodní kariéře v umění tom, o tom kam jejich práci posouvají a jak je profilují spolupráce s velkými institucemi, přehlídkami a světovými galeriemi. Rozhovory Tadeáše Podrackého s Jánem Gajduškem a Magdaleny Jetelové s Lenkou Bakešovou budou doplněny o dialog s Michalem Novotným, ředitelem Sbírky umění po roce 1945 v NGP.

(mecenáš bloku Havrlant Art Collection, partner bloku Národní galerie Praha, mediální partner VOGUE CS) 

 


 

21. 9. 2023, 15.00 – 16.00 

ART SERVICE 

Jak se u nás obchoduje s uměním? Jak se díla dostávají do oběhu? Kdo určuje jejich provenience? Kde bují trh s padělky? A jakou ochranu nám poskytuje právní legislativa? Odborníci se v diskuzi budou věnovat problematice autenticity děl, nákupu a prodeji starého a moderního umění na sekundárním trhu. Debaty se zúčastní Matyáš Kodl, Milan Dospěl (Galerie Kodl), David Frank (Trinity Art Research), Filip Čabart  Havel&Partners) a Olga Kotková (Národní galerie Praha) moderátorem bude Jan Stuchlík.

(partneři diskuze Galerie Kodl, Trinity Art Research, Havel&Partners, Národní galerie Praha, mediální partner Art +) 


 


 

21. 9. 2023, 17.00 – 18.00 

ART COLLECTING 

Je umění osudová láska, koníček, nebo investice? O svých aktivitách i aktivech v umění v rozhovoru s Karolínou Brichtovou (Collectors Circle community at UBS) promluví přední české sběratelky a mecenášky Kateřina Havrlant za Havrlant Art Collection a Pavlína Pudil za Pudil Family Foundation.

(partneři diskuze UBS, EduArt Experience, mediální partner Art Antiques) 

 

Karolina Brichtová řídí komunitu Collectors Circle v UBS. Jako manažerka má rozmanité zkušenosti ze soukromých i veřejných uměleckých institucí v Česku, Švédsku, Velké Británii a Švýcarsku a zaměřuje se na zvyšování povědomí a zprostředkování angažovanosti v tématech souvisejících s uměním.

UBS dlouhodobě podporuje současné umění a umělce. Firma vlastní jednu z nejvýznamnějších firemních sbírek umění na světě a snaží se rozvíjet mezinárodní konverzaci o trhu s uměním prostřednictvím svého globálního partnerství s Art Basel a jako spoluvydavatel „Art Basel and UBS Global Art Market Report“. UBS rovněž podporuje některé z nejvýznamnějších světových uměleckých institucí, akcí a veletrhů, včetně PRAGUE ART WEEK 23).

 


 

Na místě byla k vidění vybraná díla Jiřího Matějů a Lukáše Raise.

Prezentaci děl Jiřího Matějů a Lukáše Raise připravila Galerie Artefin. Expozice sochy Sirius byla podpořena sbírkou Odkolekce a odkazuje na monumentální realizaci Trichodon, která je její součástí a během PAW bude k vidění na Kafkově náměstí.

JIŘÍ MATĚJŮ – PĚT PODOB HLADIN

Jiří Matějů (1960) rozvíjí osobitou verzi geometrické abstrakce a v současné době patří k jejím nejvýraznějším českým představitelům. Své obrazy považuje za „optické metafory“, přičemž pojem chápe jako „nějakou konkrétní zkušenost, která se abstrahuje do čehosi intuitivního“. Ve své tvorbě vychází z reality, z vlastních životních zážitků, vjemů a poznatků, které na základě přenosu vzájemné podobnosti významů transformuje do geometrické abstraktní formy. Neméně významnou tvůrčí polohou Jiřího Matějů jsou obrazové reliéfy v podobě zmačkaného papíru, v nichž autor studuje struktury asymetrické symetrie, kterou můžeme pozorovat například na vodní hladině, složené z nekonečného množství malých vlnek. Pro výstavu bylo vybráno pět těchto velkoformátových reliéfů.

LUKÁŠ RAIS – SIRIUS A ARCHIMEDON

Lukáš Rais (1975) je představitelem generace českých sochařů, která na uměleckou scénu vstoupila na začátku jednadvacátého století. Jako základní materiál autor používá železo, staré cisterny, kovové stojany lamp, ale hlavně nejrůznější trubky a roury. Ryze užitkové předměty proměňuje – a v podstatě recykluje – do podoby monumentálních soch a objektů, které se stávají součástí veřejného prostoru, architektury i krajiny. „Mají v sobě zakódováno něco, co je blízké i lidem, kteří jinak současné umění, zvláště abstraktně zaměřené, nevyhledávají. Především jsou však krásné,“ zamýšlí se v textu pro Raisovu monografii teoretik umění Petr Volf. V rámci zahájení festivalu PAW23 autor představil jedny ze svých nejkomplikovanějších objektů, sochy s názvem Sirius a Archimedon.